Cristin-prosjekt-ID: 572108
Sist endret: 30. januar 2020, 19:57

Cristin-prosjekt-ID: 572108
Sist endret: 30. januar 2020, 19:57
Prosjekt

Idrett og etikk - mellom ideal og virkelighet

prosjektleder

Ove Ronny Olsen Sæle
ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Høgskulen på Vestlandet

Tidsramme

Aktivt
Start: 7. januar 2018 Slutt: 1. mai 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Idrett og etikk - mellom ideal og virkelighet

Vitenskapelig sammendrag

Denne boken drøfter nærmere idrettsetikken. Boken er en videreføring av mitt tidligere bokprosjekt Fair play, et dydsetisk perspektiv på idretten (Sæle, 2013) som drøfter idretten i lys av aristotelisk dydsetikk. I mitt nåværende prosjekt ønsker jeg å gå bredere ut og se nærmere på en større del av det idrettsetiske feltet. Her vil aktuelle idrettsetiske case og dilemma bli drøftet i lys av sentrale teorier innenfor grunnlagsetikken.

Metode

Litteraturstudie.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Ove Ronny Olsen Sæle

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 1 av 1