Cristin-prosjekt-ID: 572229
Sist endret: 12. februar 2019, 09:54

Cristin-prosjekt-ID: 572229
Sist endret: 12. februar 2019, 09:54
Prosjekt

Curious Cabinets

prosjektleder

Bjørn Jørund Blikstad
ved Avdeling Design ved Kunsthøgskolen i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Avdeling Design ved Kunsthøgskolen i Oslo

Tidsramme

Avsluttet
Start: 2. oktober 2017 Slutt: 1. september 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Curious Cabinets

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektet skal blande sammen den norske treskjærertradisjonen, antropologi og designhistorie i et diskursivt designprosjekt som undersøker rekkevidden av formidlingsaspektene ved design. Design som merkantilt virkemiddel er avhengig av enkle budskap. Design som en akademisk øvelse bør kunne klare å levere en kompleks argumentrekke presist. Prosjektet skal kombinere håndverkstradisjoner, designhistorie, utøverens følelsesmessige overbevisninger som tidsånd, eufori, selvbedrag og skaperglede
med kulturforståelse og verdensbilder. Som rammeverk for de materielle utrykkene står kabinettskapet og dets lange historie. Første bruk av ordet ‘cabinet’ er i en inventarliste laget for den franske kongen François
1er i 1528; en kiste med rom og skuffer. Bruken av kister til å oppbevare de mest verdifulle tingene går langt tilbake. Paktens ark var en av de første. Ark, i både betydningen Noahs Ark og paktens ark, er en konteiner som beskytter ting. Et kabinettskap er et utsmykket oppbevaringsmøbel for de finere eiendeler.
Jo finere ting, dess flottere skap. Utsagnet nevner en logisk og svært gammel ide om slektskapet mellom selve lagret og det lagrede.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Bjørn Jørund Blikstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Avdeling Design ved Kunsthøgskolen i Oslo
Aktiv cristin-person

Charlotte Bik Bandlien

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling Design ved Kunsthøgskolen i Oslo

Boni Wik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Ukjent institusjon
1 - 3 av 3

Resultater Resultater

Curious Cabinets.

Blikstad, Bjørn Jørund. 2018, KHIORapport
1 - 1 av 1