Cristin-prosjekt-ID: 572259
Sist endret: 4. september 2019 12:51

Cristin-prosjekt-ID: 572259
Sist endret: 4. september 2019 12:51
Prosjekt

Skriver og spiller del 3: Tekst og tale

prosjektleder

Øystein Stene
ved Avdeling Teaterhøgskolen ved Kunsthøgskolen i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Avdeling Teaterhøgskolen ved Kunsthøgskolen i Oslo

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. november 2017 Slutt: 1. desember 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Skriver og spiller del 3: Tekst og tale

Vitenskapelig sammendrag

”Skriver og spiller” er et større langsgående forskningsarbeid som skal undersøke skapende relasjoner mellom dramatiker og skuespiller. Med prosjektet ønsker jeg å uforme et språk og en metodikk for
samarbeide mellom disse profesjonene – noe som i dag er omtrent helt fraværende.
I denne delen av prosjektet, ”Skriver og spiller del 3: Tekst og tale” ønsker jeg å bruke skuespillere i sluttarbeidet av en roman, samt å lage en lydbok av romanen. Planen er å lage lydboken før romanen publiseres, og dermed la skuespillernes bearbeiding av teksten få konsekvenser for tekstens endelige
utforming.
Romanen ”De opplyste” foregår i en nær dystopisk framtid, der alle troende har slått seg sammen i kamp mot alle liberale humanister. Romanen er antatt på Gyldendal forlag, og kommer i løpet av 2018. Lydboken
er planlagt utgitt på Lydbokforlaget.

Samarbeidspartnere: Gyldendal forlag og Lydbokforlaget, samt 24 norske skuespillere.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Øystein Stene

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Avdeling Teaterhøgskolen ved Kunsthøgskolen i Oslo
1 - 1 av 1

Resultater Resultater

De opplyste (lydbok).

Stene, Øystein. 2018, KHIOLydmateriale
1 - 1 av 1