Cristin-prosjekt-ID: 572480
Sist endret: 22. april 2021, 12:14

Cristin-prosjekt-ID: 572480
Sist endret: 22. april 2021, 12:14
Prosjekt

Punkt Linje Flate Form/Rom : Kari B. Torjussens førstefrihånd fra SHKS, utvalg og kommentarer av Karen Disen

prosjektleder

Karen Disen
ved Avdeling Kunst og håndverk ved Kunsthøgskolen i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Avdeling Kunst og håndverk ved Kunsthøgskolen i Oslo

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. oktober 2017 Slutt: 1. september 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Punkt Linje Flate Form/Rom : Kari B. Torjussens førstefrihånd fra SHKS, utvalg og kommentarer av Karen Disen

Vitenskapelig sammendrag

Publikasjon/ klargjøring og trykking av boka Punkt Linje Flate Form/Rom.
Kari B. Torjussens førstefrihånd fra SHKS, utvalg og kommentarer av Karen Disen.
Publikasjonen gir innblikk i Kunsthøgskolen i Oslos solide tegnetradisjon. Hovedmaterialet er Tegninger fra KHIOs hyller i Statsarkivet, laget av studenter som har hatt Kari Torjussen i frihåndstegning.
Publikasjonen er utformet slik at den gir det visuelle hovedplassen i en drøfting av punkt, linje, flate og form/rom. Jeg har skrevet korte tekster til tegningene for å gi leseren/iakttageren informasjon slik at de også kan se tegningene gjennom denne. I et innledende essay redegjør jeg for rammen og de tankene som ligger
bak publikasjonen. Jeg ønsker å gjøre kjent KHIOs handling og øvelsesbaserte tegnetradisjon og gi den aktualitet. En tegning vil alltid bære nået i seg.
Publikasjonen vil vise tegneferdigheter, uttrykk, intensitet og interpretasjon. Målgruppen er studenter og ansatte ved kunsthøgskolen og andre som er interessert i tegning og visuelt språk.
Jeg regner boka som et viktig bidrag i markeringen av Tegneskolens 200 års jubileum i 2018.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Karen Disen

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Avdeling Kunst og håndverk ved Kunsthøgskolen i Oslo
1 - 1 av 1

Resultater Resultater

1 - 1 av 1