Cristin-prosjekt-ID: 572482
Sist endret: 4. september 2019 12:59

Cristin-prosjekt-ID: 572482
Sist endret: 4. september 2019 12:59
Prosjekt

Ser du tegningen (2)

prosjektleder

Theodor Barth
ved Avdeling Design ved Kunsthøgskolen i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Avdeling Design ved Kunsthøgskolen i Oslo

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. oktober 2017 Slutt: 1. februar 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Ser du tegningen (2)

Vitenskapelig sammendrag

Publikasjon / trykking og mangfoldiggjøring av tidsskrift.
I forbindelse med 200 års jubileet for tegneskolen (SHKS 1818-2018) har
avdeling Design gått i samarbeid med tidsskriftet formAKADEMISK (fA) om et temanummer som skal omhandle tegning.
Tidskriftet er et A-rangert designtidsskrift med fagfellevurdering på doktorgradsnivå. Faglig redaktør for
nummeret er Prof. Liv Merete Nielsen (HiO). Prosesseier ved KHiO er Prof. Theodor Barth.
Bidragene til nummeret er viet drøfting med utgangspunkt i tegnepraksis av persepsjon/fenomenologi, pedagogikk og samfunnsoppdrag.
Det har tidligere blitt gitt en basisstøtte til nettpublisering. 
Utviklingen av trykket versjon har utgangspunkt i følgende spørsmål (KUF):
a) kan utviklingen av et fysisk format (avis) bidra til innovasjon av nettstruktur [formakademisk.org]?
b) kan utviklingen av en dummy for tegnenummeret bidra konstruktivt til en mer visuell orientering i utvikling og redigering av bidragene (altså programmere for løsninger [Karl Gerstner, 2007/1964).

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Theodor Barth

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Avdeling Design ved Kunsthøgskolen i Oslo

Martin Egge Lundell

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling Design ved Kunsthøgskolen i Oslo
1 - 2 av 2

Resultater Resultater

Leder - Fra en uke i tegnskolens korridorer.

Barth, Theodor. 2018, FormAkademisk - Forskningstidsskriftet for design og designdidaktikk. KHIOLeder
1 - 1 av 1