Cristin-prosjekt-ID: 572709
Sist endret: 10. januar 2018 14:57

Cristin-prosjekt-ID: 572709
Sist endret: 10. januar 2018 14:57
Prosjekt

Modelling the transmission and control of methicillin-resistant Staphylococcus aureus in community and health care institutions

prosjektleder

Truls Michael Leegaard
ved Akershus universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Akershus universitetssykehus HF

Finansiering

 • Helse Sør-Øst RHF
  Prosjektkode: 2014002

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2014 Slutt: 1. januar 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Modelling the transmission and control of methicillin-resistant Staphylococcus aureus in community and health care institutions

prosjektdeltakere

prosjektleder

Truls Michael Leegaard

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Akershus universitetssykehus HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo

Francesco Di Ruscio

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Akershus universitetssykehus HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo

Jørgen Vildershøj Bjørnholt

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo
Aktiv cristin-person

Aina Elisabeth Fossum Moen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Akershus universitetssykehus HF

Birgitte Freiesleben de Blasio

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 5

Resultater Resultater

MRSA infections in Norway: A study of the temporal evolution, 2006-2015.

Di Ruscio, Francesco; Bjørnholt, Jørgen; Leegaard, Truls Michael; Moen, Aina Elisabeth Fossum; De Blasio, Birgitte Freiesleben. 2017, PLOS ONE. FHI, UIO, AHUSVitenskapelig artikkel

Studying the time trend of Methicillinresistant Staphylococcus aureus (MRSA) in Norway by use of non-stationary γ-Poisson distributions.

Moxnes, John Fredrik; Moen, Aina Elisabeth Fossum; Leegaard, Truls Michael. 2015, BMJ Open. FFI, UIO, AHUSVitenskapelig artikkel

Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus (MRSA) Is Increasing in Norway: A Time Series Analysis of Reported MRSA and Methicillin-Sensitive S. aureus Cases, 1997–2010.

Moxnes, John Fredrik; De Blasio, Birgitte Freiesleben; Leegaard, Truls Michael; Moen, Aina Elisabeth Fossum. 2013, PLOS ONE. FHI, FFI, UIO, AHUSVitenskapelig artikkel
1 - 3 av 3