Cristin-prosjekt-ID: 572712
Sist endret: 10. januar 2018 14:55

Cristin-prosjekt-ID: 572712
Sist endret: 10. januar 2018 14:55
Prosjekt

Populasjonsbasert molekylærepidemiologisk studie for å stanse utbredelsen av en ny stamme multiresistente gule stafylokokker som sprer seg i Helse Øst

prosjektleder

Geir Bukholm
ved Akershus universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Akershus universitetssykehus HF

Finansiering

 • Helse Sør-Øst RHF
  Prosjektkode: 2005162

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2005 Slutt: 31. desember 2011

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Populasjonsbasert molekylærepidemiologisk studie for å stanse utbredelsen av en ny stamme multiresistente gule stafylokokker som sprer seg i Helse Øst

Populærvitenskapelig sammendrag

Methicillin-resistente gule stafylokokker (MRSA) er en av de bakteriene som hyppigst forårsaket sykehusinfeksjoner verden over. I de seinere årene har bakteriens epidemiologi endret seg. Den har gått fra å være en sykehusbakterie, og da forårsaket infeksjoner i mennesker med ulike typer risikofaktorer for infeksjon, til å forårsake infeksjoner hos friske og gjerne unge mennesker i samfunnet generelt. Akkurat hvordan dette har gått til er enda ikke kjent. Det er funnet genetiske ulikheter mellom MRSA som hovedsakelig finnes på sykehus, sykehuservervet/hospital-acquired (HA-) MRSA og MRSA som man finner i samfunnet, samfunnservervet/community-acquired (CA-) MRSA. Man ser også at det er ulikheter i antibiotikaresistensegenskaper, virulensegenskaper og typer infeksjoner som forårsakes hos de to typene MRSA. I våre studier har vi genetisk identifisert alle MRSA isolater funnet i vårt studieområde, fylkene Oslo, Akershus, Østfold, Hedmark og Oppland, de siste 22 år. Vi har i tillegg sett på virulensgener som de ulike MRSA klonene har. Vi har delt isolatene inn i to kategorier, samfunn og helseinstitusjoner for å få en oversikt over hva som befinner seg hvor. Vi har identifisert en heterogenitet blant de genetiske MRSA linjene, men noen linjer skiller seg ut med en klar økning i innsidens, og disse linjene er ulike i samfunn og helseinstitusjoner. Ulikheten gjenspeiles også i virulensgensammensetningen som MRSA klonene inneholder. Vi finner i hovedsak CA-MRSA linjer i samfunnet og HA-MRSA linjer på helseinstitusjoner, men vi finner også CA-MRSA inne på sykehus og sykehjem og HA-MRSA i samfunnet. I Norge har man strenge retningslinjer for å hindre etablering og spredning av MRSA på helseinstitusjoner. Dette har ført til at vi per i dag har mindre problemer med MRSA på helseinstitusjoner enn de fleste andre land i Europa og ellers i verden. Om dette vil vedvare er et stort spørsmål. I de norske nasjonale tallene og i våre studier ser vi at det er i samfunnet utenfor helseinstitusjoner den største økningen av MRSA finner sted. Det vil ikke være nok å fokusere på å holde MRSA ute fra helseinstitusjoner når økning i samfunn kan føre til endemisk etablering og et stadig økende trykk mot helseinstitusjoner. For å kunne bevare en lav MRSA innsidens i fremtiden vil det derfor være nødvendig å identifisere spredning av MRSA innad i samfunnet og mellom samfunn og helseinstitusjoner. Vi er i gang med å lage en matematisk modellering av MRSA spredning mellom samfunn og helseinstitusjoner og generelt i samfunnet. Ved å se på spredning vil man kunne igangsette tiltak der hvor de er mest effektive for å hindre etablering av MRSA

prosjektdeltakere

prosjektleder

Geir Bukholm

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Akershus universitetssykehus HF
Aktiv cristin-person

Aina Elisabeth Fossum Moen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Akershus universitetssykehus HF
1 - 2 av 2

Resultater Resultater

Molecular characterisation of MRSA in the South-Eastern part of Norway from 1991 to 2005.

Fossum, Aina Elisabeth; Alm-Kristiansen, K.; Bukholm, Geir. 2006, 16th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases. AHUSVitenskapelig foredrag

Epidemic MRSA strains in Norway.

Fossum, Aina Elisabeth; Bukholm, Geir. 2003, 6th International Meeting on Microbial Epidemiological Markers. AHUSVitenskapelig foredrag

USA300 methicillin-resistant Staphylococcus aureus in Norway.

Moen, Aina Elisabeth Fossum; Tannæs, Tone Møller; Leegaard, Truls Michael. 2013, Acta Pathologica, Microbiologica et Immunologica Scandinavica (APMIS). UIO, AHUSVitenskapelig artikkel

Changes in the molecular epidemiology of methicillin-resistant Staphylococcus aureus in parts of Norway.

Moen, Aina Elisabeth Fossum. 2010, Unipub forlag. FHI, UIODoktorgradsavhandling

Dissemination of community-acquired methicillin-resistant Staphylococcus aureus clones in northern Norway: Sequence types 8 and 80 predominate.

Hanssen, Anne-Merethe; Fossum, Aina Elisabeth; Mikalsen, Jarle; Halvorsen, Dag Seeger; Bukholm, Geir; Sollid, Johanna U Ericson. 2005, Journal of Clinical Microbiology. UIT, UNN, AHUSVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 8 | Neste | Siste »