Cristin-prosjekt-ID: 573898
Registrert av: REK Sist endret: 16. januar 2018, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 573898
Registrert av: REK Sist endret: 16. januar 2018, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Automatisk gradering av stenosegrad i halspulsåren med ultralyd

prosjektleder

Arne Seternes
ved St. Olavs Hospital HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • St. Olavs Hospital HF

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/2044

Kategorier

Prosjektkategori

  • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2018 Slutt: 31. desember 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Automatisk gradering av stenosegrad i halspulsåren med ultralyd

Populærvitenskapelig sammendrag

Med denne studien ønsker vi å prøve ut en ny ultralydundersøkelse for bestemmelse av stenosegrad i halspulsårene. Ved stenosegrad >50%, vil pasienter bli tilbudt forebyggende operasjon for å forhindre framtidige hjerneslag. Stenosegraden, og grunnlag for operasjon, bestemmes hos de fleste ut i fra ultralydundersøkelse. Gradering av stenosen krever stor erfaring av undersøkeren, og kan derfor variere, noe som kan få stor betydning for om pasienter blir tilbudt operasjon eller ei. Vi har derfor utviklet en ny ultralydmetode for stenosegradering som skal være mindre avhengig av avansert ultralydkompetanse. Metoden vil bli prøvd ut i pasienter med påvist stenose i halskar. Pasientene vil bli undersøkt av leger med bruk av konvensjonell ultralyd for bestemmelse av stenosegrad, og den nye teknikken med automatisk bestemmelse av stenosegrad. Resultatene av målingene vil bli sammenliknet og metoden vil bli validert.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Arne Seternes

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved St. Olavs Hospital HF
1 - 1 av 1