Cristin-prosjekt-ID: 574124
Sist endret: 18. januar 2018 21:47
Cristin-prosjekt-ID: 574124
Sist endret: 18. januar 2018 21:47
Prosjekt

A Randomized Phase II Study Comparing Two Schedules of Hyperfractionated Thoracic Radiotherapy in Limited Disease Small-Cell Lung Cancer REK 2013/2163

prosjektleder

Bjørn Henning Grønberg
ved Institutt for klinisk og molekylær medisin ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for klinisk og molekylær medisin ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Finansiering

 • Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og NTNU

 • Kreftforeningen

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Klinisk medisinske fag

Emneord

Kreft

HRCS-helsekategori

 • Kreft
 • Lunger og luftveier

HRCS-forskningsaktivitet

 • 5.5 Strålebehandling

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2014 Slutt: 31. desember 2024

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

A Randomized Phase II Study Comparing Two Schedules of Hyperfractionated Thoracic Radiotherapy in Limited Disease Small-Cell Lung Cancer REK 2013/2163

Vitenskapelig sammendrag

Lung cancer is one of the most common cancers malignant diseases and the most common cause of cancer-related deaths. In Norway, 2 842 new cases were diagnosed and 2 184 patients died from lung cancer in 2011.

Small-cell lung cancer (SCLC) accounts for approx. 14 % of the cases. Untreated, it is usually an aggressive disease with a poor prognosis (2-3 months). SCLC metastasizes more frequently than other types of lung cancer. Up to 90 % of patients respond to therapy, but most experience relapse, and SCLC accounts for approx. 4 % of all cancer-related deaths.

Patients with localized disease can be cured through surgery, but very few (approx. 5 patients per year in Norway) are operable. Thus, chemotherapy is the basic treatment for almost all patients with SCLC. 

Concurrent chemotherapy and thoracic radiotherapy (TRT) is superior to chemotherapy alone when all lesions can be included in a radiotherapy field (limited disease, “LD SCLC”). Chemotherapy alone is the standard treatment for patients with more widespread disease (extended disease, “ED SCLC”). 

The optimal regimen for thoracic radiotherapy (TRT) is debated. Best results have been observed in a study by Turrisi et al. comparing twice-daily hyperfractionated TRT of 45 Gy in 30 fractions (two fractions per day - BID) with 45 Gy in 25 fractions – one fraction per day (OD), but standard therapy in Norway and in other countries has still been 40-42 Gy in 15 fractions (OD). A meta-analysis concluded that shorter TRT treatment time is superior to longer treatment time, and in the Turrisi-study, the treatment time in the hyper-fractionated arm was 3 weeks vs. 5 weeks in the control-arm.

The NLCG has conducted a study comparing 42 Gy in 15 fractions (OD) with 45 Gy in 30 fractions (BID). The study aimed at exploring whether there were indications of a benefit of twice-daily TRT and to compare toxicity from the two TRT-regimens. Preliminary results indicate that the twice-daily regimen is superior (median overall survival: 18.8 vs. 24.7 months; 2-year survival: 41 % vs. 53 %). The patients reported slightly more dysphagia, but the difference was very small. Thus, the NLCG has concluded that based on this and other studies, 45 Gy in 30 fractions (BID) is the standard TRT regimen.

Twice-daily TRT reduces the risk of local failure, but 36 % still experience local recurrence. Improved local control appears to be correlated with better survival. Despite being a chemosensitive disease, dose-intensified chemotherapy has failed to prolong survival. Thus, improved TRT appears to be the best strategy for improving local control and survival rates in LD SCLC. Studies have demonstrated that 70 Gy (OD, 2 Gy per fraction) and 60 Gy (BID, 1.5 Gy per fraction) are tolerable, but none of these regimens have been compared with 45 Gy in 30 fractions (BID) in a prospective, randomized study.

As the first, we compare standard twice daily radiotherapy (three weeks; 45 Gy) to a higher dose of twice daily radiotherapy (four weeks; 60 Gy). All patientes receive standard chemotherapy and prophylactic cranial irradiation.

 Our aim is to compare two schedules of TRT with respect to local control, progression free survival, overall survival, toxicity and health-related quality of life. Further, to characterize the patients who have the best outcomes and tolerate chemoradiotherapy (e.g. clinical characteristics, blood biomarkers, body composition).

Tittel

Randomisert fase II studie som sammenlikner to regimer med hyperfraksjonert thorakal strålebehandling ved småcellet lungekreft med begrenset sykdomsutbredelse

Populærvitenskapelig sammendrag

Lungekreft er den kreftsykdommen som tar flest liv. Pasienter med småcellet lungekreft og begrenset utbredelse (LD SCLC) behandles med en kombinasjon av cellegift og strålebehandling med kurativ intensjon. De fleste pasientene (90%) responderer på behandlingen, men flertallet (75%) får dessverre tilbakefall og dør innen 1 -2 år.

Moderne diagnostikk og stråleteknikk gir oss bedre forutsetninger for å gi høyere stråledoser. Det er forventet at høyere doser kan redusere risikoen for tilbakefall og øke overlevelsen - men det er også en risiko for økte bivirkninger. Som de første i verden har vi gjennomført en klinisk randomisert studie som sammenlikner dagens standard strålebehandling (1.5 Gy x 2/dag til 45 Gy) med en høyere dose (60 Gy) gitt på samme måte.

Studien er støttet av Kreftforeningen og Nordic Cancer Union (NCU) og gjennomføres i regi av norsk lungecancer gruppe (NLCG) i samarbeid med svenske og danske institusjoner. 

prosjektdeltakere

prosjektleder

Bjørn Henning Grønberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for klinisk og molekylær medisin ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Tarje Onsøien Halvorsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Kreftklinikken ved St. Olavs Hospital HF

Odd Terje Brustugun

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Onkologisk fagseksjon 3 ved Oslo universitetssykehus HF

Nina Helbekkmo

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

René van Helvoirt

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sørlandet sykehus HF
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »