Cristin-prosjekt-ID: 574324
Registrert av: REK Sist endret: 18. januar 2018 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 574324
Registrert av: REK Sist endret: 18. januar 2018 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Varsdagsstressens betydelse för återhämtning vid PTSD

prosjektleder

Gerry Larsson
ved Høgskolen i Innlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskolen i Innlandet

forskningsansvarlige enheter

 • Høgskolen i Innlandet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/1766

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. september 2017 Slutt: 31. juli 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Varsdagsstressens betydelse för återhämtning vid PTSD

Populærvitenskapelig sammendrag

Forskning kring kris och trauma har kritiserats för att vara alltför ensidigt inriktad på PTSD och att betydelsen av vardagsstress och glädjeämnen (daily hassles and uplifts) underskattas. Forskning på andra områden visar att ackumulerad vardagsstress kan ha ett starkare långsiktigt samband med ohälsa än trauman. Den planerade studien utgår från ett patientperspektiv vad gäller vardagsstress, vårdupplevelser och stressymptom. Totalt 125 konsekutiva patienter med PTSD som skrivs in vid Friskstiftelsens psykiatriska klinik i Elverum avses följas longitudinellt under klinikvistelsen (12 veckor) och vid en 1-årsuppföljning. Resultatet förväntas bidra med ny teoretisk kunskap och praktiska råd om självhjälp, råd till närstående , chefer och arbetskamrater samt råd hur professionella vårdgivare kan utveckla behandlings- och stödinsatser.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Gerry Larsson

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Høgskolen i Innlandet

Lars Lien

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset Innlandet HF
1 - 2 av 2