Cristin-prosjekt-ID: 574925
Sist endret: 22. januar 2018, 19:45

Cristin-prosjekt-ID: 574925
Sist endret: 22. januar 2018, 19:45
Prosjekt

Omsorg for døende og deres pårørende - hva har endret seg i løpet av en 30 års periode?

prosjektleder

Liv Wergeland Sørbye
ved VID vitenskapelige høgskole

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • VID vitenskapelige høgskole

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2007 Slutt: 1. juni 2008

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Omsorg for døende og deres pårørende - hva har endret seg i løpet av en 30 års periode?

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Liv Wergeland Sørbye

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved VID vitenskapelige høgskole
Aktiv cristin-person

Simen Alexander Steindal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved VID vitenskapelige høgskole
1 - 2 av 2

Resultater Resultater

The last stay in an acute hospital - is existential need a topic for documentation?

Steindal, Simen A.; Sørbye, Liv Wergeland. 2010, 20th Nordic Conference in Gerontology. VIDVitenskapelig foredrag

Er sykehjemmet et verdig sted å dø? Den gamles siste levedager.

Steindal, Simen A.; Sørbye, Liv Wergeland. 2010, Sykepleien Forskning. VIDVitenskapelig artikkel

Omsorg for døende og deres pårørende - hva har endret seg i løpet av en 30 års periode?

Sørbye, Liv Wergeland; Steindal, Simen A.. 2009, Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin. VIDVitenskapelig artikkel
1 - 3 av 3