Cristin-prosjekt-ID: 575108
Sist endret: 23. januar 2018, 15:09

Cristin-prosjekt-ID: 575108
Sist endret: 23. januar 2018, 15:09
Prosjekt

Nett- og arbeidsplassbasert læring for praksislærere i norsk lærerutdanning

prosjektleder

Siv Kristin Yndestad Borgen
ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskulen på Vestlandet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 23. januar 2018 Slutt: 30. juni 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Nett- og arbeidsplassbasert læring for praksislærere i norsk lærerutdanning

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektet vil ha som hovudmål å få erfaring og innblikk i korleis ein kan legge til rette for læring og utvikling for praksislærarar, via digitale medier, på deira eigen arbeidsplass. Utdanning av rettleiarar er aktualisert gjennom krav til at alle praksislærarar skal ha formell rettleiarutdanning på minst 15 stp.  Dette prosjektet vil utforske nye vegar for tilrettelegging for læring og utvikling for praksislærarar, tilpassa deira føresetnader og behov. Prosjektet søkjer å utforske gode praksisar for utdanninga av praksislærarar der teoretiske og praktiske element er ivaretatt på ein god måte og der utdanninga støttar praksislærarane sitt oppdrag i utdanninga og deira eigne profesjonelle rolle som praksislærarar. 

prosjektdeltakere

prosjektleder

Siv Kristin Yndestad Borgen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Høgskulen på Vestlandet

Langørgen Ketil

 • Tilknyttet:
  Lokalt ansvarlig
  ved Høgskulen på Vestlandet

Jessica Vogt

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet

Solveig Kalgraf

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 4 av 4