Cristin-prosjekt-ID: 575315
Sist endret: 24. januar 2018, 15:59

Cristin-prosjekt-ID: 575315
Sist endret: 24. januar 2018, 15:59
Prosjekt

FLS-studien. Frisklivssentral – en kommunal helsetjeneste for livsstilsendring – En flerregional intervensjonsstudie

prosjektleder

Line Merethe Oldervoll
ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Idrettsmedisinske fag • Samfunnsmedisin, sosialmedisin • Forebyggende medisin • Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning

Kategorier

Prosjektkategori

 • Doktorgradsprosjekt

Kontaktinformasjon

Telefon
57676394
Sted
Ellen Eimhjellen Blom

Tidsramme

Avsluttet
Start: 15. august 2016 Slutt: 31. desember 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

FLS-studien. Frisklivssentral – en kommunal helsetjeneste for livsstilsendring – En flerregional intervensjonsstudie

Vitenskapelig sammendrag

Hensikten med denne studien er å undersøke om deltakelse på oppfølgingstilbudet ved kommunale frisklivssentraler, som følger Helsedirektoratets anbefalinger for organisering, påvirker fysisk aktivitet, fysisk form og helserelatert livskvalitet samt andre risikofaktorer for ikke-smittsomme sykdommer og videre undersøke om det er spesifikke moderatorer som har betydning for endring. Dette skal vi gjøre gjennom en prospektiv intervensjonsstudie ved frisklivssentralene i 4 fylker (40 frisklivssentraler) og med et høyt antall deltakere (n = 1200). Deltakerne vil bli fulgt opp fra oppstart, mot slutten av oppfølgingsperioden (3 mndr) og ett år etter 3 måneders oppfølgingsperiode. Vi vil i tillegg undersøke samfunnsøkonomisk nytte av frisklivssentralene. Prosjektet skal gjennomføres i samarbeid med frisklivssentraler og fylkeskommuner i Nordland, Buskerud, Nord-Trøndelag og Sogn og Fjordane i perioden 2016-2019. 

Metode

Prospektiv enarmet intervensjonsstudie (pre-post (3mnd) og follow-up (15 mnd)).

Tittel

Healthy Life Centers - Municipal Health Care Service for Lifestyle Changes - a Multicenter Intervention Study.

Vitenskapelig sammendrag

A Healthy Life Center (HLC, 'Frisklivssentrale') is a public community-based health service providing lifestyle support programs for physical activity, smoking cessation and diet, to inhabitants with increased risk for development of non-communicable diseases. HLCs intention is to reach physically inactive people who need guidance to get more physically active, and offer them a lifestyle program for three months or more.

The main aim of this study is to study whether the HLCs, organized according to the Norwegian Directorate of Health`s guidelines for municipal healthy life centers, affects the participants short term (3 months) and long term (15 months) physical activity level. Also changes in diet, tobacco use, health related quality of life, physical fitness, anthropometry, self-efficacy, motivation, drug use, use of health services and work participation will be assessed. Secondary aim is to study whether there are any moderators, such as HLCs capacity, expertise, and collaboration with other services, that have significance for participants' change. Also it will be studied whether the HLCs result in larger changes in some subgroups (e.g. socioeconomic) of participants than in others.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Line Merethe Oldervoll

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Ellen Eimhjellen Blom

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Guri Kaurstad Skrove

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Møreforsking Molde AS

Ane Kristiansen Solbraa

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet

Eivind Aadland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 5 av 5