Cristin-prosjekt-ID: 575343
Registrert av: REK Sist endret: 12. februar 2018, 11:20

Cristin-prosjekt-ID: 575343
Registrert av: REK Sist endret: 12. februar 2018, 11:20
Prosjekt

Proteomikk-analyse av oligodendrocytter og normal hjernevev ved multippel sklerose

prosjektleder

Stig Wergeland
ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/2422

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2018 Slutt: 31. desember 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Proteomikk-analyse av oligodendrocytter og normal hjernevev ved multippel sklerose

Populærvitenskapelig sammendrag

MS er en kronisk betennelsessykdom i sentralnervesystemet som rammer unge voksne. Årsaken til MS er ukjent, men både genetiske-, immunologiske-, og miljøfaktorer bidrar til sykdomsutviklingen. MS skyldes nedbryting av myelin, et fettholdig lag som omslutter aksoner i nervesystemet. I denne studien ønsker vi å undersøke om egenskaper ved myelinproduserende celler (oligodendrocytter) kan bidra til å forårsake MS. Vi vil sammenligne proteinuttrykket i oligodendrocyttene hos personer med MS sammenlignet med kontroller både med og uten nevrologisk sykdom. Endringer i proteinuttrykket kan gi kunnskap om hvorvidt egenskaper ved oligodendrocyttenes funksjon, og myelinets sammensetning, bidrar til sykdomsutviklingen. Enkeltceller isolert fra hjernevev fra den nederlandske hjernebanken vil bli undersøkt med proteomikk-analyser for kartlegging av cellenes proteinuttrykk. Proteinuttrykket vil sammenholdes med informasjon om MS-sykdomskarakteristika basert på patologiske undersøkelser av vevet.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Stig Wergeland

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Geert J. Schenk

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Vrije Universiteit Amsterdam

Frode Steingrimsen Berven

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Lars Bø

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
1 - 4 av 4