Cristin-prosjekt-ID: 575737
Registrert av: REK Sist endret: 6. mars 2020 21:26 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 575737
Registrert av: REK Sist endret: 6. mars 2020 21:26 Sist endret av: REK
Prosjekt

Andelen barn og unge som får ADHD-medisiner varierer betydelig mellom BUPer: Gir liberal eller restriktiv forskrivningspraksis best prognose?

prosjektleder

Arnstein Mykletun
ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/2150

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2018 Slutt: 1. januar 2024

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Andelen barn og unge som får ADHD-medisiner varierer betydelig mellom BUPer: Gir liberal eller restriktiv forskrivningspraksis best prognose?

Populærvitenskapelig sammendrag

Mistanke om ADHD er en av de vanligste henvisningsgrunnene til barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP). Det er betydelige fylkesvise forskjeller i antall barn og unge som mottar medikamentell behandling. I kliniske og akademiske miljø er det stor debatt mellom et liberalt perspektiv basert på bekymringer for underbehandling, og et restriktivt perspektiv basert på bekymringer for overmedisinering. Det er ikke tilstrekkelig kunnskap til å fastslå hva som er optimal forskrivningspraksis. Prosjektets hovedmål er å frembringe ny kunnskap som vil avklare om man bør ha en mer liberal eller restriktiv forskrivningspraksis. Av etiske årsaker er kliniske eksperimenter (RCT) vanskelig. Prosjektet vil derfor anvende deskriptive og analytiske forskningsdesign på registerdata for å kartlegge variasjon i praksis og analysere kausale effekter av ADHD-medisin på alvorlige konsekvenser. Studiepopulasjonen er alle personer i alderen 6-18 år som var i kontakt med BUP 2009-2011 (n ≈ 100 000).

prosjektdeltakere

prosjektleder

Arnstein Mykletun

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Tom Krisman Kule Palmstierna

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Karolinska Institutet

Mette Senneseth

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Ingvar Bjelland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Anne Halmøy

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
1 - 5 av 8 | Neste | Siste »