Cristin-prosjekt-ID: 575742
Registrert av: REK Sist endret: 25. januar 2018, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 575742
Registrert av: REK Sist endret: 25. januar 2018, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Selvrapportert helse og fysisk aktivitet hos eldre

prosjektleder

Dorthe Stensvold
ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/2375

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. desember 2017 Slutt: 1. juli 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Selvrapportert helse og fysisk aktivitet hos eldre

Populærvitenskapelig sammendrag

Denne oppgaven har som formål å få økt kunnskap om sammenhengen mellom helserelatert livskvalitet og fysisk aktivitet hos eldre mellom 70-77 år. Hensikten er å undersøke i hvilken grad helserelatert livskvalitet har sammenheng med hvor ofte og hvor hardt man mosjonerer. Utvalget i oppgaven består av ca 400 eldre mellom 70-77 år. Det skal gjøres statistiske analyser som blant annet frekvensfordeling, kjikvadrat, pearsons r og regresjonsanalyser. Dette vil gi nyttige opplysninger angående sammenhengene mellom fysisk aktivitet og selvrapportert helserelatert livskvalitet hos eldre. Med økende andel eldre i samfunnet blir det desto viktigere og bidra til at de får en god alderdom. Alderdommen påvirkes av både mentale og fysiske dimensjoner. Fysisk aktivitet viser seg og ha påvirkningskraft på begge dimensjonene og kan derfor være en viktig bidragsyter til at eldre får en god opplevelse av aldring.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Dorthe Stensvold

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Line Merethe Oldervoll

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Hebe Grande Randholm

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
1 - 3 av 3