Cristin-prosjekt-ID: 575746
Registrert av: REK Sist endret: 25. januar 2018 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 575746
Registrert av: REK Sist endret: 25. januar 2018 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Sosiale ulikheter i oral og generell helse blant ungdommer i Nord Norge

prosjektleder

Tordis A Trovik
ved UiT Norges arktiske universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • UiT Norges arktiske universitet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/172

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 15. januar 2018 Slutt: 31. desember 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Sosiale ulikheter i oral og generell helse blant ungdommer i Nord Norge

Populærvitenskapelig sammendrag

I det 21. århundre står ikke-smittsomme sykdommer for 60% av dødeligheten i verden. Orale sykdommer og andre ikke-smittsomme sykdommer deler underliggende risikofaktorer som usunn diett, tobakk, fysisk inaktivitet og skadelig bruk av alkohol. Ved å kontrollere for et lite antall risikofaktorer kan vi forebygge flere sykdommer, inkludert orale sykdommer. Sosiale ulikheter i oral og i generell helse har blitt vist hos voksne i mange land. Det er indikasjoner på at også ungdoms helse er relatert til foreldrenes sosioøkonomiske stilling. Det er ukjent om sosiale ulikheter eksisterer så tidlig i livet som i ungdomsårene. Målet med dette prosjektet er å undersøke sosiale ulikheter i selvopplevd oral og generell helse, og i målt oral og generell helse blant ungdom i Tromsø, Nord Norge. Data fra de samme deltakerne i befolknings-studien Tromsø-undersøkelsen / Fit Futures 1 og Fit Futures 2 vil bli brukt, både i et tverrsnitts design og i et langsgående design.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Tordis A Trovik

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved UiT Norges arktiske universitet

Lina Stangvaltaite-Mouhat

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved UiT Norges arktiske universitet
1 - 2 av 2