Cristin-prosjekt-ID: 575756
Sist endret: 26. januar 2018, 00:00

Cristin-prosjekt-ID: 575756
Sist endret: 26. januar 2018, 00:00
Prosjekt

Barnevern i møte med mangfold

prosjektleder

Asgeir Falch-Eriksen
ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet - storbyuniversitetet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet - storbyuniversitetet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Emneord

Barnevern • Interkulturell kommunikasjon

Kategorier

Prosjektkategori

 • Oppdragsprosjekt

Tidsramme

Avsluttet
Start: 16. august 2017 Slutt: 15. november 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Barnevern i møte med mangfold

Vitenskapelig sammendrag

”Barnevern i møte med mangfold” er et forskningsprosjekt som skal evaluere virkninger av en kommunikasjonskampanje om norsk barnevern. Kampanjen er rettet mot somalisk, polsk og engelsk språkgruppe. Bakgrunnen for prosjektet er at barnevernets omdømme og mandat blir diskutert på ulikt vis i det offentlige ordskifte. Dette pågår kontinuerlig i tradisjonelle nyhetsmedier nasjonalt, men også i både sosiale medier og tradisjonelle medier globalt. Mange saker har de siste årene fokusert på det norske barnevernets arbeid i familier med bakgrunn fra ulike land, og det er til dels mange misvisende antakelser som er luftet og som har rotfestet seg som feilaktige forventninger til hva norsk barnevern gjør. Det har både vært uttrykt kritikk for at barnevernstjenesten har grepet inn for tidlig, for sent, for voldsomt, for mildt, for tilfeldig eller ikke grepet inn i det hele tatt der de skulle. 

prosjektdeltakere

prosjektleder

Asgeir Falch-Eriksen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet - storbyuniversitetet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved OsloMet - storbyuniversitetet
Aktiv cristin-person

Hanne Skaaden

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved OsloMet - storbyuniversitetet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet

Lars Bjarne Kristofersen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet - storbyuniversitetet
Inaktiv cristin-person

Miia Bask

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet - storbyuniversitetet
1 - 4 av 4