Cristin-prosjekt-ID: 575913
Sist endret: 20. november 2018, 10:13

Cristin-prosjekt-ID: 575913
Sist endret: 20. november 2018, 10:13
Prosjekt

Cochrane Norway

prosjektleder

Claire Glenton
ved Avdeling for global helse ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Tidsramme

Aktivt
Start: 26. januar 2015 Slutt: 26. januar 2090

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Cochrane Norway

Populærvitenskapelig sammendrag

Cochrane Norway is a part of Cochrane, an international organisation that aims to help people make well-informed decisions about healthcare by preparing, maintaining and promoting the accessibility of systematic reviews of the effects of healthcare interventions. Cochrane Norway is financed and hosted by the Norwegian Institute of Public Health in Oslo. As a Cochrane Associate Centre, we are responsible for promoting the awareness and use of Cochrane reviews, and providing training and support to review authors in Norway. For more information, go to www.cochane.no.

Vitenskapelig sammendrag

Cochrane Norway is based at the Norwegian Knowledge Centre for the Health Services.  We are responsible for promoting the awareness and use of Cochrane reviews, and providing training and support to review authors in Norway.

 Promoting the use of Cochrane Reviews

One of Cochrane’s key principles is to promote access to Cochrane reviews. At Cochrane Norway, we explore ways of making Cochrane reviews more easily accessible for all types of users, including:

Our work to disseminate the results of Cochrane reviews builds on a few basic principles:

 • We aim to support informed decisions, not to give recommendations
 • Summary of Findings tables are a critical starting point for our products
 • We use a layered presentation approach: the “1-3-25 principle”
 • When it comes to understanding research, different target groups may have similar problems
 • We user test all our products

 

 

Tittel

Cochrane Norway

Populærvitenskapelig sammendrag

Cochrane Norge er en del av det internasjonale Cochrane-samarbeidet. Organisasjonen har som mål å hjelpe folk å treffe informerte beslutninger om helsetiltak ved å utarbeide, oppdatere og fremme tilgang til systematiske oversikter om effekten av helsetjenester. Den norske delen har base i Folkehelseinstituttet. Som Cochrane-enhet har vi et ansvar for å tilby opplæring og støtte til oversiktsforfattere i Norge, samt bidra til å øke kjennskap til og bruk av Cochrane-oversikter. I tillegg deltar vi i en rekke aktiviteter med sikte på å styrke kvaliteten på, tilgangen til og bruken av Cochrane-oversikter. For mer informasjon, gå til www.cochrane.no

prosjektdeltakere

prosjektleder

Claire Glenton

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Avdeling for global helse ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Marita Sporstøl Fønhus

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for global helse ved Folkehelseinstituttet

Andrew David Oxman

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for global helse ved Folkehelseinstituttet

Elizabeth Joan Paulsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for global helse ved Folkehelseinstituttet

Marit Johansen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for global helse ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 8 | Neste | Siste »