Cristin-prosjekt-ID: 575956
Registrert av: REK Sist endret: 26. januar 2018 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 575956
Registrert av: REK Sist endret: 26. januar 2018 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Dekning og kvalitet av fødselshelsetjenester i Burkina Faso

prosjektleder

Thorkild Tylleskär
ved Universitetet i Bergen

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Bergen

forskningsansvarlige enheter

 • Centre Muraz

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/2500

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2011 Slutt: 29. februar 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Dekning og kvalitet av fødselshelsetjenester i Burkina Faso

Populærvitenskapelig sammendrag

Dette prosjektet er en oppfølging av et intervensjonsprosjekt i 2005-08 i Burkina Faso for å stimulere til amming. Det ble i dette prosjektet påvist en svært høy perinatal dødelighet (8%). Det ble ikke påvist bedre resultat for fødsler som forgikk i offentlige fødestuer i forhold til hjemmefødsel. Det ble besluttet å følge opp med det aktuelle prosjektet for å kartlegge kvaliteten på svangerskaps- og fødselsomsorgen for å kunne foreslå kvalitetsforbedrende tiltak.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Thorkild Tylleskär

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Universitetet i Bergen

Nicolas Meda

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Centre Muraz

Karen Marie Ingeborg Moland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Abdoulaye Hama Diallo

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Centre Muraz

Andrea Melberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen
1 - 5 av 5