Cristin-prosjekt-ID: 575957
Registrert av: REK Sist endret: 26. januar 2018 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 575957
Registrert av: REK Sist endret: 26. januar 2018 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Bruk av reseptfrie smertestillende midler– et jentefenomen? Tromsøundersøkelsen Fit Futures

prosjektleder

Anne Elise Eggen
ved UiT Norges arktiske universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • UiT Norges arktiske universitet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/171

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 30. november 2017 Slutt: 31. desember 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Bruk av reseptfrie smertestillende midler– et jentefenomen? Tromsøundersøkelsen Fit Futures

Populærvitenskapelig sammendrag

Formålet med masteroppgaven er å undersøke forekomst av bruk av reseptfrie smertestillende midler i Tromsøundersøkelsen Fit Futures 1, og faktorer som assosieres med daglig/ukentlig bruk gjennom kvantitativ analyse. Det er utført kvalitative undersøkelser (basert på intervju) og tverrsnittsundersøkelser (basert på spørreskjema) av temaet tidligere i Norge, men resultater fra et større tallmateriale som dette kan være med på å fylle ut kunnskap om tema. Faktorer som kan settes i sammenheng med høyt forbruk av smertestillende er blant annet kjønn, smerte i flere kroppsdeler, selvrapportert helse, sosiodemografisk status hos foreldre, lavere skår på selvbilde, drikke mye alkohol på en gang, og gjennomsnittlig kortere nattesøvn. Denne kunnskapen kan brukes av helsepersonell og andre for økt kunnskap om tema, og forebygging av uheldig bruk av smertestillende medikamenter.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Anne Elise Eggen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved UiT Norges arktiske universitet

Anne-Sofie Furberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved UiT Norges arktiske universitet

Christopher Sivert Nielsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Randi Bendiksen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Lenvik kommune
1 - 4 av 4