Cristin-prosjekt-ID: 576151
Sist endret: 28. januar 2018, 13:20

Cristin-prosjekt-ID: 576151
Sist endret: 28. januar 2018, 13:20
Prosjekt

Improving mental health and end-of-life care in residents of nursing homes: A cluster randomized clinical trial of efficacy (COSMOS)

prosjektleder

Bettina Sandgathe Husebø
ved Universitetet i Bergen

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Bergen

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Medisinske fag

Emneord

Intervensjon • Smertestillende medikamenter • Demens, sykehjem, åndelig omsorg spiritual care • Sosiale aktiviteter • Alternativ og supplerende kommunikasjon

HRCS-helsekategori

 • Mental helse

HRCS-forskningsaktivitet

 • 3 Sykdomsforebyggende og helsefremmende tiltak, og fremme av velvære
 • 3.1 Primærforebyggende tiltak for å endre atferd eller fremme helse
 • 5.1 Legemidler
 • 7.1 Individuelle omsorgsbehov
 • 7.2 Omsorg ved livets slutt

Kategorier

Prosjektkategori

 • Doktorgradsprosjekt

Tidsramme

Avsluttet
Start: 2. januar 2013 Slutt: 31. januar 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Improving mental health and end-of-life care in residents of nursing homes: A cluster randomized clinical trial of efficacy (COSMOS)

prosjektdeltakere

prosjektleder

Bettina Sandgathe Husebø

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Universitetet i Bergen

Dagrun Slettebo

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Ingelin Testad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Seksjon alderspsykiatri ved Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus

Dag Aarsland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus

Clive Ballard

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved University of Exeter
1 - 5 av 10 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Introducing Advance Care Planning in Norwegian Nursing Homes - A part of the Norwegian COSMOS trial (2013-2017).

Aasmul, Irene; Husebo, Bettina; Flo, Elisabeth. 2017, The 6th ACPEL conference. UIBVitenskapelig foredrag

Clinically significant discrepancies between sleep problems assessed by standard clinical tools and actigraphy.

Blytt, Kjersti Marie; Bjorvatn, Bjørn; Husebø, Bettina; Flo, Elisabeth. 2017, BMC Geriatrics. BERGEN, HAUKELAND, UIBVitenskapelig artikkel

Effects of pain treatment on sleep in People With dementia and depression: a placebo-controlled randomised clinical trial.

Blytt, Kjersti Marie; Bjorvatn, Bjørn; Husebo, Bettina; Flo, Elisabeth. 2017, 17th Nordic Sleep Conference. UIBVitenskapelig foredrag

Medication review based on clinical evaluation in nursing homes.

Gulla, Christine; Flo, Elisabeth; Kjome, Reidun Lisbet Skeide; Husebø, Bettina. 2016, The journal of Nursing Home Research. UIBSammendrag/abstract

Associations between pain and depression in nursing home patients at different stages of dementia.

Erdal, Ane; Flo, Elisabeth; Selbæk, Geir; Aarsland, Dag; Bergh, Sverre; Slettebø, Dagrun Daltveit; Husebø, Bettina. 2017, Journal of Affective Disorders. SUS, KCLUOL, BERGEN, VESTFOLD, UIO, INNLANDET, UIBVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 23 | Neste | Siste »