Cristin-prosjekt-ID: 576248
Sist endret: 29. januar 2018, 11:43

Cristin-prosjekt-ID: 576248
Sist endret: 29. januar 2018, 11:43
Prosjekt

Toner uten temperatur

prosjektleder

Njål Vindenes
ved Institutt for kunstfag ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskulen på Vestlandet

Kategorier

Prosjektkategori

 • Faglig utviklingsarbeid

Tidsramme

Avsluttet
Start: 29. januar 2018 Slutt: 30. juni 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Toner uten temperatur

Populærvitenskapelig sammendrag

Formålet med dette prosjektet er blant annet å få en dypere forståelse for de harmoniske konsekvensene av å bruke naturtonerekker som utgangspunkt for skalaer i forhold til å bruke den tempererte skalaen som utgangspunkt, samt å høste erfaringer omkring dette. Som et middel for å forstå dette bedre og som et kunstnerisk utviklingsarbeid, har gruppen ambisjoner om å komponere (Stalheim) og spille inn (Vindenes, Haugland, Olsen, Lyslo) et verk for fire gitarer bygget på toner i naturtonerekka og spilt som flageoletter (overtoner). Gitarene skal stemmes rent med utgangspunkt i en naturtonerekke. Vi har med en matematikkdidaktiker (Lie) som vil kunne bidra med å bygge en modell for forståelse for naturtonenes svingninger og andre nyanser i forhold til ulike tempereringer. Dessuten en cembalist/lydforsker (Hans Knut Sveen). Disse vil på hver sin måte være viktige bidragsytere i gruppen.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Njål Vindenes

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for kunstfag ved Høgskulen på Vestlandet

Øyvind Lyslo

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Vestland fylkeskommune
Aktiv cristin-person

Johan Lie

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Matematisk institutt ved Universitetet i Bergen

Hans Knut Sveen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Griegakademiet – Institutt for musikk ved Universitetet i Bergen

Stein Erik Olsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Griegakademiet – Institutt for musikk ved Universitetet i Bergen
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »