Cristin-prosjekt-ID: 576258
Sist endret: 29. januar 2018 09:48

Cristin-prosjekt-ID: 576258
Sist endret: 29. januar 2018 09:48
Prosjekt

The Norwegian Guitar Trio

prosjektleder

Njål Vindenes
ved Institutt for kunstfag ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskulen på Vestlandet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 15. mars 2017 Slutt: 30. juni 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

The Norwegian Guitar Trio

Populærvitenskapelig sammendrag

CD-recording and publishing

Vitenskapelig sammendrag

CD-recording and publishing

prosjektdeltakere

prosjektleder

Njål Vindenes

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for kunstfag ved Høgskulen på Vestlandet

Egil Haugland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for kunstfag ved Høgskulen på Vestlandet

Øyvind Lyslo

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sogn og Fjordane fylke
1 - 3 av 3