Cristin-prosjekt-ID: 576353
Sist endret: 29. januar 2018, 14:29

Cristin-prosjekt-ID: 576353
Sist endret: 29. januar 2018, 14:29
Prosjekt

Utprøving av studentaktive læringsformer i GLU (2017)

prosjektleder

Marianne Leikvoll Eide
ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskulen på Vestlandet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2017 Slutt: 31. januar 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Utprøving av studentaktive læringsformer i GLU (2017)

Populærvitenskapelig sammendrag

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom faglærere i Pedagogikk- og elevkunnskap fra de tre studiestedene Bergen, Sogndal og Stord ved HVL. Bakgrunnen for prosjektet var utlyste midler fra ledelsen ved oppstart av ny GLU 2017, for å bidra til utvikling av den nye GLU i fellesskap, og styrke bånd gjennom erfaringsutveksling og -deling mellom faglærere på de tre lærestedene. Fokus for utviklingsarbeidet har vært rettet mot hvordan ulike læringsformer kan bidra til å utvikle refleksjonsevne og økt profesjonskunnskap hos lærerstudentene, og fremme læring gjennom aktiv deltakelse i læringsaktivitetene. Målet var ikke å prøve ut de samme formene, men å kunne få innspill og erfaringer på tvers av lærestedene.  Prosjektet har pågått gjennom høstsemesteret 2017, og avsluttes med denne rapporten januar 2018,  i tråd med søknadsteksten og fremdriftsplanen. Resultatene er systematisert, analysert og skriftliggjort hver for oss, drøftet i fellesskap og oppsummeres her med refleksjoner og implikasjoner.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Marianne Leikvoll Eide

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Høgskulen på Vestlandet
Aktiv cristin-person

May Britt Revheim Brekke

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet
Aktiv cristin-person

Gunn Tone Iversen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet

Eirik Sørnes Jenssen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 4 av 4