Cristin-prosjekt-ID: 576400
Registrert av: SPREK Sist endret: 30. januar 2018 00:00 Sist endret av: ukjent
Cristin-prosjekt-ID: 576400
Registrert av: SPREK Sist endret: 30. januar 2018 00:00 Sist endret av: ukjent
Prosjekt

Immunterapi med redirigerte T-celler mot metastatisk kolorektal cancer som har TGFβII mutasjoner

prosjektleder

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

Godkjenninger

Kategorier

Biobank

Tidsramme

Beskrivelse

  • Norsk, bokmål

Tittel

Immunterapi med redirigerte T-celler mot metastatisk kolorektal cancer som har TGFβII mutasjoner

Populærvitenskapelig sammendrag

Immunterapi ved hjelp av overføring av T lymfocytter modifisert til å uttrykke kreft-spesifikke T-celle reseptorer (TCR) er en ny strategi innen kreftbehandling. Ved å målrette T-cellene mot vanlige mutasjoner som forekommer i visse typer kreft, som gir opphav til polypeptider som ikke vil være tilgjengelige for antigenprosessering og gir såkalte «neoantigen» som er spesifikke for kreftcellene. Et eksempel er TGFβRII genet som er mutert i de fleste tilfeller av kolorektalkreft (90%) med mikrosatellitt instabilitet (MSI+). Pasientenes HLA-type er også interessant for å vite om TCR som gjenkjenner antigenet i kompleks med disse vevsforlikelighetsantigenene (HLA) kan brukes. Pasienter med påvist TGFβRII mutasjon, MSI og HLA-A2 vil bli forespurt om å delta i denne studien for å undersøke sikkerhet og effekt av T-celleterapi. Det innebærer identifisering og isolering av T-cellene, som deretter modifiseres til å gjenkjenne og utrydde kreftceller, og benyttes i pasientbehandling.

prosjektdeltakere