Cristin-prosjekt-ID: 576400
Registrert av: REK Sist endret: 7. mars 2020, 00:35 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 576400
Registrert av: REK Sist endret: 7. mars 2020, 00:35 Sist endret av: REK
Prosjekt

Immunterapi med redirigerte T-celler mot metastatisk kolorektal cancer som har TGFβII mutasjoner

prosjektleder

Svein Dueland
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/1273

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Legemiddelstudium - Utprøvingsfase 1

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. september 2017 Slutt: 1. februar 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Immunterapi med redirigerte T-celler mot metastatisk kolorektal cancer som har TGFβII mutasjoner

Populærvitenskapelig sammendrag

Immunterapi ved hjelp av overføring av T lymfocytter modifisert til å uttrykke kreft-spesifikke T-celle reseptorer (TCR) er en ny strategi innen kreftbehandling. Ved å målrette T-cellene mot vanlige mutasjoner som forekommer i visse typer kreft, som gir opphav til polypeptider som ikke vil være tilgjengelige for antigenprosessering og gir såkalte «neoantigen» som er spesifikke for kreftcellene. Et eksempel er TGFβRII genet som er mutert i de fleste tilfeller av kolorektalkreft (90%) med mikrosatellitt instabilitet (MSI+). Pasientenes HLA-type er også interessant for å vite om TCR som gjenkjenner antigenet i kompleks med disse vevsforlikelighetsantigenene (HLA) kan brukes. Pasienter med påvist TGFβRII mutasjon, MSI og HLA-A2 vil bli forespurt om å delta i denne studien for å undersøke sikkerhet og effekt av T-celleterapi. Det innebærer identifisering og isolering av T-cellene, som deretter modifiseres til å gjenkjenne og utrydde kreftceller, og benyttes i pasientbehandling.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Svein Dueland

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF

Gunnar Kvalheim

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 2 av 2