Cristin-prosjekt-ID: 576632
Sist endret: 3. februar 2022, 07:44

Cristin-prosjekt-ID: 576632
Sist endret: 3. februar 2022, 07:44
Prosjekt

Status til faget pedagogikk blant pedagogikkutdannere på norsk grunnskolelærerutdanning (PedGlu)

prosjektleder

Herner Sæverot
ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskulen på Vestlandet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2017 Slutt: 2. august 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Status til faget pedagogikk blant pedagogikkutdannere på norsk grunnskolelærerutdanning (PedGlu)

Vitenskapelig sammendrag

Formålet med dette prosjektet er å undersøke hvordan pedagogikkfaget bør oppfattes av pedagogikkutdannere på norsk lærerutdanning. Høgskolen på Vestlandet er ansvarlig for prosjektet. Hovedundersøkelsen består av en kvantitativ undersøkelse som gjennomføres via et elektronisk spørreskjema. Spørsmålene vil omhandle egne oppfattelser og meninger knyttet til faget pedagogikk. 

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Herner Sæverot

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Høgskulen på Vestlandet

Dziuginta Baraldsnes

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet
Aktiv cristin-person

May Britt Revheim Brekke

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 3 av 3

Resultater Resultater

Om pedagogisk forskning ved norske lærerutdanninger. Pedagogikkutdanneres oppfatninger av pedagogisk forskning .

Sæverot, Herner; Brekke, May Britt Revheim; Baraldsnes, Dziuginta; Torgersen, Glenn-Egil. 2022, Nordic Studies in Education. USN, HVLVitenskapelig artikkel
1 - 1 av 1