Cristin-prosjekt-ID: 576887
Sist endret: 31. januar 2018, 14:56

Cristin-prosjekt-ID: 576887
Sist endret: 31. januar 2018, 14:56
Prosjekt

kompetanseutvikling rus og vold

prosjektleder

Grete Ystgård
ved St. Olavs Hospital HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging

Tidsramme

Avsluttet
Start: 2. oktober 2017 Slutt: 31. januar 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

kompetanseutvikling rus og vold

prosjektdeltakere

prosjektleder

Grete Ystgård

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved St. Olavs Hospital HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging
Aktiv cristin-person

Roger Almvik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved PH - Avd. for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri ved St. Olavs Hospital HF
1 - 2 av 2