Cristin-prosjekt-ID: 577012
Sist endret: 1. februar 2018 13:31

Cristin-prosjekt-ID: 577012
Sist endret: 1. februar 2018 13:31
Prosjekt

Bærekraftige opplevelser i reiselivet

prosjektleder

Monica Breiby
ved Høgskolen i Innlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskolen i Innlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap

Emneord

Bærekraftig utvikling • Natur- og kulturbasert reiseliv • Opplevelsesturisme • Opplevelsesbasert verdiskaping • Innovasjonsprosesser • Destinasjonsutvikling

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. oktober 2017 Slutt: 31. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Bærekraftige opplevelser i reiselivet

Vitenskapelig sammendrag

Variasjoner i motiver, interesser og forventninger blir stadig større blant turister. Blant annet fører det til at etterspørselen etter nye typer opplevelser gir reiselivsnæringen både muligheter og andre typer utfordringer enn tidligere. Dette er noe næringen i Innlandet selv har gitt uttrykk for. Følgelig er det behov for ny kunnskap som bidrar til å styrke reiselivet i Innlandets muligheter for bærekraftig utvikling, med tanke på helhetlig og økt verdiskapning, og styrket konkurranseevne. Et sentralt spørsmål er på hvilken måte bærekraftig destinasjonsutvikling i seg selv kan bli et konkurransefortrinn for reiselivet i Innlandet.

Med dette som utgangspunkt, vil vi fram til høsten 2020 konsentrere forskningen om disse to hovedtemaene:

 • Kunnskapsdrevet produkt- og opplevelsesutvikling
 • Bærekraftige og attraktive helårsdestinasjoner

Formålet er at den nye kunnskapen som kommer fram i prosjektet skal bidra til å styrke produktutviklingen, gi økte kundeverdier, øke konkurranseevnen og verdiskapning, samt gi mer bærekraftige og attraktive destinasjoner i Innlandet.

Metode

I løpet av 3-årsperioden vil det utvikles og testes ut verktøy i en felles utviklings- og innovasjonsprosess. Både turister, lokalbefolkning, hytteeiere, private og offentlige aktører inivteres til å delta. Resultater fra blant annet dokumentstudier, observasjoner og intervjuer vil benyttes på felles arbeidsseminarer med aktørene.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Monica Breiby

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Høgskolen i Innlandet

Hogne Øian

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norsk institutt for naturforskning

Birgitta Ericsson

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Østlandsforskning ved Høgskolen i Innlandet

Merethe Lerfald

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Østlandsforskning ved Høgskolen i Innlandet

Eva Duedahl Knudsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskolen i Innlandet
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »