Cristin-prosjekt-ID: 577029
Sist endret: 31. januar 2020 12:41

Cristin-prosjekt-ID: 577029
Sist endret: 31. januar 2020 12:41
Prosjekt

Nurse anesthetists in Norway - Practice and working conditions during the last 40 years

prosjektleder

Sigrunn Drageset
ved Institutt for helse- og omsorgsvitskap ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskulen på Vestlandet

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. februar 2017 Slutt: 1. mai 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Nurse anesthetists in Norway - Practice and working conditions during the last 40 years

prosjektdeltakere

prosjektleder

Sigrunn Drageset

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for helse- og omsorgsvitskap ved Høgskulen på Vestlandet

Therese Jenssen Finjarn

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Bærum sykehus ved Vestre Viken HF
Aktiv cristin-person

Marit Vassbotten Olsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for helse og funksjon ved Høgskulen på Vestlandet

Aina Lillian Bjerkeli Lekens

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for kvalitet og helseteknologi ved Universitetet i Stavanger
Aktiv cristin-person

Sidsel Ellingsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole
1 - 5 av 5

Resultater Resultater

Nurse anesthetists in Norway - Practice and working conditions during the last 40 years - A longitudinal study.

Drageset, Sigrunn; Olsen, Marit Vassbotten; Ellingsen, Sidsel. 2018, 13th World Congress of Nurse Anesthetists . VID, HVLPoster
1 - 1 av 1