Cristin-prosjekt-ID: 577212
Sist endret: 1. februar 2018, 20:48

Cristin-prosjekt-ID: 577212
Sist endret: 1. februar 2018, 20:48
Prosjekt

Flerkulturelle og flerspråklige praksiser i barnehager og skoler

prosjektleder

Marcela Montserrat Fonseca Bustos
ved OsloMet - storbyuniversitetet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • OsloMet - storbyuniversitetet

Kategorier

Prosjektkategori

 • Faglig utviklingsarbeid

Tidsramme

Avsluttet
Start: 15. august 2017 Slutt: 1. juni 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Flerkulturelle og flerspråklige praksiser i barnehager og skoler

Vitenskapelig sammendrag

Bakgrunn og formål

I forbindelse med Kompetanse for mangfold-satsningen vil vi samle inn forskningsmaterialet til en studie som skal ha som formål å undersøke hvilke utfordringer og muligheter barnehagene/skolene ser med flerkulturelle og flerspråklige praksiser. Vi ønsker å få mer kunnskap om 1) flerkulturelle og flerspråklige praksiser i barnehager og skoler som deltar i prosjektet; 2) hvilke utfordringer profesjonsutøvere ser i sitt arbeid; 3) hvilke muligheter barnehagene og skolene i prosjektet ser ved å jobbe med flerkulturelle og flerspråklige praksiser; og 4) om det skjer noen endringer i flerkulturelle og flerspråklige praksiser i institusjonene som resultat av kompetansehevingen innen Kompetanse for mangfold.

Fagpersoner fra HiOA som veileder i praksisfeltet i forbindelse med Kompetanse for mangfold, vil samle inn datamaterialet til forskningsprosjektet som del av sitt arbeid med veiledningene i de involverte institusjonene.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Marcela Montserrat Fonseca Bustos

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved OsloMet - storbyuniversitetet

Ingvild Kristin Alfheim

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved OsloMet - storbyuniversitetet
Aktiv cristin-person

Hedvig Skonhoft Johannesen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved OsloMet - storbyuniversitetet

Anne Kristine Øgreid

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved OsloMet - storbyuniversitetet

Kirsten Palm

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved OsloMet - storbyuniversitetet
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »