Cristin-prosjekt-ID: 577394
Registrert av: REK Sist endret: 2. februar 2018, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 577394
Registrert av: REK Sist endret: 2. februar 2018, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Nikking i fotball – Hjerneforandringer og kliniske konsekvenser som følge av gjentatte, lavgradige hodestøt (REPIMPACT)

prosjektleder

Roald Bahr
ved Senter for idrettsskadeforskning

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Senter for idrettsskadeforskning

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/2136

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. desember 2017 Slutt: 31. mars 2027

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Nikking i fotball – Hjerneforandringer og kliniske konsekvenser som følge av gjentatte, lavgradige hodestøt (REPIMPACT)

Populærvitenskapelig sammendrag

Prosjektet tar sikte på kartlegge potensielle skadevirkninger på hjernen som konsekvens av gjentatte lavgradige hodestøt – gjennom nikking av ballen – i fotball. Dette er et hittil uavklart spørsmål med behov for rask avklaring, i og med at over 250 millioner spiller aktivt på verdensbasis, og dermed potensielt blir utsatt for risiko. Studien er en prospektiv kohortstudie, hvor deltakerne følges over én sesong, og undersøkes til sammen tre ganger under forløpet: 1) før sesongstart 2018, 2) rundt sesongslutt 2018, og 3) før sesongoppstart 2019. Protokollen inneholder en serie med tester hver av de tre undersøkelsesdagene, som bl.a. MR, EEG, nevropsykologisk testing og blod-/spyttprøver. Vi vil rekruttere til sammen 35 fotballspillere, samt 35 idrettsutøvere som kontrollgruppe fra ikke-kontaktidretter (svømming, langrenn, etc.).

prosjektdeltakere

prosjektleder

Roald Bahr

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Senter for idrettsskadeforskning
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for idrettsskadeforskning

René J. Huster

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo

Tor Endestad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo

Stian Bahr Sandmo

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for idrettsskadeforskning

Thor Einar Andersen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for idrettsskadeforskning
1 - 5 av 5