Cristin-prosjekt-ID: 577648
Sist endret: 4. februar 2018, 20:49

Cristin-prosjekt-ID: 577648
Sist endret: 4. februar 2018, 20:49
Prosjekt

Identitet, kultur og religion i Sameblod

prosjektleder

Cato Christensen
ved Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • OsloMet - storbyuniversitetet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. februar 2018 Slutt: 31. desember 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Identitet, kultur og religion i Sameblod

prosjektdeltakere

prosjektleder

Cato Christensen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet

Torjer Andreas Olsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for samiske studier ved UiT Norges arktiske universitet
1 - 2 av 2