Cristin-prosjekt-ID: 577752
Sist endret: 1. februar 2019, 22:47

Cristin-prosjekt-ID: 577752
Sist endret: 1. februar 2019, 22:47
Prosjekt

Flerspåklige ansatte i barnehagen

prosjektleder

Elena Tkachenko
ved OsloMet - storbyuniversitetet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • OsloMet - storbyuniversitetet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 5. februar 2018 Slutt: 5. februar 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Flerspåklige ansatte i barnehagen

prosjektdeltakere

prosjektleder

Elena Tkachenko

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved OsloMet - storbyuniversitetet
Aktiv cristin-person

Kari Bratland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved OsloMet - storbyuniversitetet
1 - 2 av 2

Resultater Resultater

Språkkravet fører til mangelperspektiv på flerspråklige barnehageansatte.

Tkachenko, Elena; Giæver, Katrine. 2018, Barnehagefolk. OSLOMETPopulærvitenskapelig artikkel

Barnehagen som språklæringsarena for flerspråklige barnehageansatte: sammenheng mellom arbeidsrom og undervisningsrom i arbeidsrettet norskopplæring.

Tkachenko, Elena; Winsnes, Kaja Høgh; Bratland, Kari; Fevolden, Benedikte Homme. 2018, Forskningskonferanse om norsk som andrespråk. OSLOMETVitenskapelig foredrag

Barnehagen som språklæringsarena for flerspråklige barnehageansatte i arbeidsrettet norskopplæring.

Tkachenko, Elena; Bratland, Kari; Fevolden, Benedikte Homme. 2018, NOA - Norsk som andrespråk. OSLOMETVitenskapelig artikkel
1 - 3 av 3