Cristin-prosjekt-ID: 577813
Registrert av: REK Sist endret: 7. mars 2020, 01:43 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 577813
Registrert av: REK Sist endret: 7. mars 2020, 01:43 Sist endret av: REK
Prosjekt

Aktiv overvåkning Pluss (AS ): Lokal tumor kontroll med hjelp av HIGH-INTENSITY FOCUSED ULTRASOUND (HIFU) hos pasienter med avkapslet (tidlig) prostatakreft

prosjektleder

Sven Löffeler
ved Sykehuset i Vestfold HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Sykehuset i Vestfold HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/1580

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2018 Slutt: 31. desember 2027

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Aktiv overvåkning Pluss (AS ): Lokal tumor kontroll med hjelp av HIGH-INTENSITY FOCUSED ULTRASOUND (HIFU) hos pasienter med avkapslet (tidlig) prostatakreft

Populærvitenskapelig sammendrag

Studien er en prospektiv, register-basert, single-arm case-control studie som undersøker om fokalbehandling av pasienter med lokalisert (tidlig) prostatakreft og påfølgende aktiv overvåkning gir tilstrekkelig kontroll av svulstutviklingen uten å kompromittere pasientens kreftprognose negativt. Samtidig skal den fokale behandlingen ikke påføre pasienten uakseptable bivirkninger i forhold til ren overvåkning.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Sven Löffeler

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Sykehuset i Vestfold HF

Tomm Bernklev

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset i Vestfold HF

Adrian Halland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset i Vestfold HF
Aktiv cristin-person

Erik Skaaheim Haug

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset i Vestfold HF
1 - 4 av 4