Cristin-prosjekt-ID: 577814
Registrert av: REK Sist endret: 5. februar 2018, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 577814
Registrert av: REK Sist endret: 5. februar 2018, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Den psykososiale belastning ved hudsykdom: Stigmatisering og kroppsbilde. En internasjonal, multsenter studie.

prosjektleder

Flora Nicol Balieva
ved Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/1824

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 16. oktober 2017 Slutt: 16. oktober 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Den psykososiale belastning ved hudsykdom: Stigmatisering og kroppsbilde. En internasjonal, multsenter studie.

Populærvitenskapelig sammendrag

Dette er en multisenterstudie som skal gjenomføres i 16 land med mål å undersøke sammenhengen mellom hudsykdommer (kroniske) og stigmatisering og endret kroppsbilde. Man skal i studien stille spørsmål om hudsykdommen, og deltakerne vil fylle ut validerte skjema. Deltakelse i studien er basert på informert samtykke fra ikke selekterte voksne pasienter ved en dermatologisk poliklinikk. Det skal etableres kontrollgruppe bestående av friske personer. Data fra pasienter og kontroller vil være anonymisert.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Flora Nicol Balieva

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus

Lars Lien

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskolen i Innlandet

Florence Dalgard

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskolen i Innlandet
1 - 3 av 3