Cristin-prosjekt-ID: 578012
Registrert av: REK Sist endret: 18. januar 2019, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 578012
Registrert av: REK Sist endret: 18. januar 2019, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

BackToBasic

prosjektleder

John Anker Henrik Zwart
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

forskningsansvarlige enheter

 • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
 • Sykehuset Østfold HF
 • Universitetssykehuset Nord-Norge HF
 • Vestre Viken HF
 • St. Olavs Hospital HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/2450

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Legemiddelstudium - Utprøvingsfase 4

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2018 Slutt: 31. desember 2031

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

BackToBasic

Populærvitenskapelig sammendrag

Korsryggsmerter (LBP) er hyppigste årsak til sykmelding, uføretrygd og funksjonssvikt i Norge og på verdensbasis. Årsak og patogenese er oftest ukjent og behandlingen primært konservativ. Den senere tid har hypoteser blitt lansert til fordel for biologiske forklaringsmodeller for LBP, blant annet at Modic forandringer (MC) (et radiologisk funn synlig på MRI) er forårsaket av lavgradig bakteriell infeksjon eller en inflammatorisk reaksjon. Antibiotikabehandling har vært, og er, under utprøvning med tanke på en eventuell bakteriell infeksjon som bakenforliggende årsak. I denne nye randomiserte placebo-kontrollerte studien ønsker vi å undersøke om et antiinflammatorisk preparat (TNF-alfa hemmer) kan redusere smerte og bedre funksjon hos pasienter med kronisk LBP og ledsagende MC. Studien vil gjøre bruk av ulike biologiske markører for økt forståelse av underliggende faktorer for LBP og for å forklare eventuelle behandlingseffekter av TNF-alfa hemmer.

prosjektdeltakere

prosjektleder

John Anker Henrik Zwart

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Monica Wigemyr

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Gunnstein Bakland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Jens Ivar Brox

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Ansgar Espeland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
1 - 5 av 16 | Neste | Siste »