Cristin-prosjekt-ID: 578014
Registrert av: REK Sist endret: 29. juni 2021, 13:51

Cristin-prosjekt-ID: 578014
Registrert av: REK Sist endret: 29. juni 2021, 13:51
Prosjekt

Miljømessige og genetiske årsaker til migrene hos barn og unge

prosjektleder

Bendik K S Winsvold
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/2391

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 10. november 2017 Slutt: 31. desember 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Miljømessige og genetiske årsaker til migrene hos barn og unge

Populærvitenskapelig sammendrag

Migrene er en relativt vanlig sykdom i barne- og ungdomsår, med en prevalens på ca. 8%. Hyppig hodepine hos skolebarn har store konsekvenser for både skolegang, fritid, sosialt liv og livskvalitet. Selv om noen av barna blir kvitt sin hodepine, vil de fleste fortsett ha migreneanfall også i voksen alder. Det er velkjent at migrene går i familier, og tvillingstudier har indikert at genetikk spiller en viktig rolle. Imidlertid er migrene også koblet til miljømessige faktorer, og vi vet ikke i hvilken grad familieopphopning av migrene skyldes miljø eller genetikk. Tidligere genetiske studier har funnet 38 risikoloci, men disse forklarer bare en liten del av heretabiliteten for migrene. Man tenker seg at denne "manglende heretabiliteten" kan skyldes mer komplekse genetiske mekanismer, som interaksjoner mellom gener, eller mellom gener og miljø, eller imprinting (at effekten av en risikovariant avhenger av hvorvidt det arves fra mor eller far). Vårt mål med studien er se på miljømessige og genetiske faktorer for migrene gjennom familieanalyser av mor-far-barn trioer.

 

Vi vil benytte data fra MoBa studien, og vi vil i første omgang klargjøre assosiasjonen av hodepine/migrene mellom mor, far og barn, der vi ved å inkludere familiestruktur og ulike miljøfaktorer, vil undersøke hvorvidt eventuelle assosiasjoner mest sannsynlig skyldes miljø eller genetikk. Videre vil vi replikere kjente genetiske risikovarianter for migrene i trioene og kartleggge såkalt parent-of-origin effects (imprinting), altså hvorvidt effekten av en risikovariant avhenger av om den er arvet fra mor eller far. Infrastrukturen MoBa Genetics vil benyttes

Tittel

Environmental and genetic causes of migraine in children and adolescents

prosjektdeltakere

prosjektleder

Bendik K S Winsvold

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF

Pål Rasmus Njølstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Klinisk institutt 2 ved Universitetet i Bergen

John Anker Henrik Zwart

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nevroklinikken ved Universitetet i Oslo

Per Minor Magnus

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for fruktbarhet og helse ved Folkehelseinstituttet

Håkon Kristian Gjessing

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for fruktbarhet og helse ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »