Cristin-prosjekt-ID: 578016
Registrert av: REK Sist endret: 6. februar 2018 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 578016
Registrert av: REK Sist endret: 6. februar 2018 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Det er betydelig geografisk variasjon i leveranse av helsetjenester i psykisk helsevern (PHV) og rusomsorgen (TSB). Hvilken praksis gir best prognose for pasientene?

prosjektleder

Arnstein Mykletun
ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/2436

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. februar 2018 Slutt: 31. desember 2024

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Det er betydelig geografisk variasjon i leveranse av helsetjenester i psykisk helsevern (PHV) og rusomsorgen (TSB). Hvilken praksis gir best prognose for pasientene?

Populærvitenskapelig sammendrag

Pasienter behandlet i psykisk helsevern (PHV) og rusomsorg (TSB) har dårlig prognose med økt risiko for kriminalitet, selvmord/død, trygdeavhengighet og ensomhet. Vi vil følge pasienter i PHV og TSB i 2010-11 i registerdata for å finne ut hvordan prognosen kan bli best mulig. 1. Hva er prognosen til ulike diagnosegrupper innen PHV og TSB? 2. Hvilke tjenester mottar pasienter på tvers av sektorer etter behandling i PHV og TSB? 3. Vi vet at tjenester som tilbys i PHV og TSB varierer betydelig. Hvor mye av den geografiske variasjonen kan forklares med variasjon i pasientgrunnlag, og hvor mye er uforklarlig variasjon? 4. Den uforklarlige variasjonen er uheldig, men også en forskningsmulighet for å finne ut hva som gir best prognose. Spesifikt: a. Gir hyppig eller sjelden tvangsinnleggelse i PHV best prognose i forebygging av kriminalitet og selvskading? b. Gir tilsvarende hyppig eller sjelden LAR-behandling i TSB best prognose? c. Har kommunenes ettervern betydning for prognose?

prosjektdeltakere

prosjektleder

Arnstein Mykletun

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
Aktiv cristin-person

Stål Bjørkly

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk

Tom Krisman Kule Palmstierna

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Karolinska Institutet

Knut Rypdal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
Aktiv cristin-person

Tarjei Widding-Havnerås

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
1 - 5 av 5