Cristin-prosjekt-ID: 578025
Registrert av: SPREK Sist endret: 16. april 2019 22:00 Sist endret av: ukjent

Cristin-prosjekt-ID: 578025
Registrert av: SPREK Sist endret: 16. april 2019 22:00 Sist endret av: ukjent
Prosjekt

Forebygging av hjerteskade etter brystkreftbehandling II

prosjektleder

Torbjørn Omland
ved Akershus universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Akershus universitetssykehus HF

forskningsansvarlige enheter

 • St. Olavs Hospital HF
 • Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus
 • Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/2411

Kategorier

Helseprosjekttype

Legemiddelstudium - Utprøvingsfase 2

Biobank

 • PRADA II

  Referansenummer hos REK: 2017/2411.

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2018 Slutt: 31. desember 2030

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Forebygging av hjerteskade etter brystkreftbehandling II

Populærvitenskapelig sammendrag

Brystkreft er den hyppigste kreftformen hos kvinner. Moderne brystkreftbehandling har ført til økt overlevelse, men samtidig økt risiko for hjerteskade og utvikling av hjertesvikt. I PRADA II ønsker vi å besvare spørsmålet om hjertesviktmedikamentet Entresto® kan forebygge denne hjerteskaden og påfølgende hjertesviktutviklingen helt eller delvis. PRADA II er en prospektiv randomisert, dobbeltblind og placebokontrollert multisenterstudie hvor 300 brystkreftpasienter parallelt med adjuvant kreftbehandling randomiseres til hjertesviktmedisinen Entresto® eller placebo. Hjertefunksjon og hjerteskade vil bli målt ved hjelp av hjerte MR-undersøkelse, hjerteultralyd, blodprøver som er spesifikke for hjerteskade og -funksjon (troponin og NT-proBNP), spørreskjema og funksjonstester. Pasientene skal inkluderes ved Akershus universitetssykehus, Stavanger universitetssykehus, St. Olavs Hospital, Trondheim universitetssykehus og Universitetssykehuset i Nord Norge.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Torbjørn Omland

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Akershus universitetssykehus HF

Cecilie Jurgens

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Akershus universitetssykehus HF

Inge Christoffer Olsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Egil Støre Blix

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Torgeir Wethal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved St. Olavs Hospital HF
1 - 5 av 10 | Neste | Siste »