Cristin-prosjekt-ID: 578037
Registrert av: REK Sist endret: 30. januar 2019 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 578037
Registrert av: REK Sist endret: 30. januar 2019 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

PEACE III Radium 223 og enzalutamid vs enzalutamid alene for mCRPC

prosjektleder

Jan Oldenburg
ved Akershus universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Akershus universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/2398

Kategorier

Prosjektkategori

 • Oppdragsprosjekt

Helseprosjekttype

Legemiddelstudium - Utprøvingsfase 3

Tidsramme

Aktivt
Start: 13. desember 2017 Slutt: 31. desember 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

PEACE III Radium 223 og enzalutamid vs enzalutamid alene for mCRPC

Populærvitenskapelig sammendrag

Formålet med studien er å undersøke om: ♦ kombinasjonen av Xofigo® (radium-223) og Xtandi® (enzalutamid) har bedre effekt enn Xtandi® alene (enzalutamid) til metastasert prostatacancer ♦ kombinasjonen av Xofigo® (radium-223) og Xtandi® (enzalutamid) er sikker Disse to medikamneter anvendes rutinemessig til behandling av patienter med metastasert prostatacancer. Xofigo® indeholder det radioaktive radium-223, som likner på kalk (calcium), som finnes i beinvev. Radium-223 gitt intravenøs, søker seg til beinvev og avgir stråling (alfapartikler), som dreber omgivende kreftceller. Xtandi® er en tabletbehandling. Den virker ved at blokkere virkningen av androgen for at stoppe vekst av prostatakreftceller.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Jan Oldenburg

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Akershus universitetssykehus HF

Kjell Magne Russnes

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Akershus universitetssykehus HF

Christoph Müller

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sørlandet sykehus HF

Andreas Stensvold

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset Østfold HF
1 - 4 av 4