Cristin-prosjekt-ID: 578259
Registrert av: REK Sist endret: 10. april 2019 22:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 578259
Registrert av: REK Sist endret: 10. april 2019 22:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Tap av muskelmasse og helserisiko ved lungekreft.

prosjektleder

Marit Slaaen
ved Sykehuset Innlandet HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Sykehuset Innlandet HF

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2010/483

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. mars 2010 Slutt: 31. mars 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Tap av muskelmasse og helserisiko ved lungekreft.

Populærvitenskapelig sammendrag

Forskning indikerer at alvorlig tap av muskelmasse (sarcopeni) er hyppig hos kreftpasienter og er assosiert med redusert overlevelse og funksjon samt økt risiko for bivirkninger av cellegift. Kroppssammensetning kan være en viktig faktor å ta hensyn til når cellegift doseres, noe dagens metoder ikke gjør. Inter-individuelle forskjeller i toleranse for cellegift observeres, og både over- og underdosering er et klinisk problem. Målet med studien er å kartlegge forekomsten av sarcopeni hos en stor gruppe pasienter med alvorlig kreftsykdom, og å undersøke sammenhengen mellom muskelmasse, overlevelse og alvorlige cellegiftbivirkninger. Studien innebærer gjenbruk av forskningsdata fra tre tidligere studier hvor data fra 1324 pasienter skal inkluderes.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Marit Slaaen

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Sykehuset Innlandet HF
1 - 1 av 1