Cristin-prosjekt-ID: 578260
Registrert av: REK Sist endret: 11. mars 2019, 21:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 578260
Registrert av: REK Sist endret: 11. mars 2019, 21:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

EMPADINE

prosjektleder

Audun Stubhaug
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/2251

Kategorier

Prosjektkategori

 • Oppdragsprosjekt

Helseprosjekttype

Legemiddelstudium - Utprøvingsfase 2

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. mars 2018 Slutt: 27. september 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

EMPADINE

Populærvitenskapelig sammendrag

Dette er en dobbelblind, placebo-kontrollert, randomisert studie som skal vurdere sikkerhet og effekt av EMA401 100 mg to ganger daglig hos pasienter med smertefull diabetisk nevropati, målt ved gjennomsnittlig smerte-intensitet over 24 timer. Nerveskader (nevropati) er en vanlig (28-49%) komplikasjon av diabetes mellitus type I og II. Nevropati kan hos 25-50% av disse føre til vedvarende smerter. Denne tilstanden kalles smertefull diabetisk nevropati (painfull diabetic neuropathy = PDN). Smertene er distale og symmetriske (i begge føttene), ofte verre om natten, og de kan være stikkende, brennende, prikkende, skarp, som elektrisk støt, og pasienten kan ha overdreven smertefølelse selv ved lett berøring eller temperaturendringer. Av alle former for nevropati er PDN den vanligste. Halvparten av pasienter med PDN har smerter selv om de tar smertemedisin. Denne studien skal evaluere sikkerhet og effekt av EMA401 sammenlignet med placebo hos pasienter med moderat til alvorlig PDN.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Audun Stubhaug

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Sabina Tünte

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 2 av 2