Cristin-prosjekt-ID: 578596
Sist endret: 15. mai 2018 09:41

Cristin-prosjekt-ID: 578596
Sist endret: 15. mai 2018 09:41
Prosjekt

«Jeg forstår ikke hva pasienten sier…»

prosjektleder

Inga Gullhav
ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 100
 • VID vitenskapelige høgskole
  Prosjektkode: 0000

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Andre pedagogiske fag • Helsefag • Simulering, visualisering, signalbehandling, bildeanalyse • Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning • Sykepleievitenskap

Emneord

Medisinsk simulering • Migrasjonshelse • Forskning på Helsetjenester • Likeverdige helsetjenester

HRCS-forskningsaktivitet

 • 7 Håndtering av sykdommer og tilstander

Kategorier

Prosjektkategori

 • Faglig utviklingsarbeid
 • Pedagogisk utviklingsarbeid
 • Oppdragsprosjekt

Kontaktinformasjon

Sted
Inga Gullhav

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2018 Slutt: 30. juni 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

«Jeg forstår ikke hva pasienten sier…»

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektet «Jeg forstår ikke hva pasienten sier!» har som mål å belyse simulering som didaktisk tilnærming for å øke kompetanse i systematisk observasjon av minoritetsspråklige pasienter hvor kommunikasjon oppleves som utfordring. Simuleringen gjennomføres i hjemmesykepleiens lokaler.

Prosjektet inkluderer planlegging, gjennomføring av et scenario, debrifing samt formidling. Data som genereres under gjennomføringen publiseres av deltakerne deretter som en rapport, tre vitenskapelige artikler, en poster og to konferansefremlegg.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Inga Gullhav

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole
Aktiv cristin-person

Christine Grave Meyer

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole

Evelyn Jakobsen

 • Tilknyttet:
  Lokalt ansvarlig
  ved Oslo kommune
Aktiv cristin-person

Line Lindenskov

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole
Aktiv cristin-person

Abdallah Abudayya

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »