Cristin-prosjekt-ID: 578660
Registrert av: REK Sist endret: 20. februar 2022, 10:41 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 578660
Registrert av: REK Sist endret: 20. februar 2022, 10:41 Sist endret av: REK
Prosjekt

Kardio-onkologisk registerstudie av brystkreftpasienter med adjuvant behandling ved Akershus universitetssykehus

prosjektleder

Kjetil Steine
ved Akershus universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Akershus universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/2478

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2018 Slutt: 31. desember 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kardio-onkologisk registerstudie av brystkreftpasienter med adjuvant behandling ved Akershus universitetssykehus

Populærvitenskapelig sammendrag

Adjuvant kjemoterapi med antracycliner og trastuzumab har lenge vært sentrale elementer i brystkreftbehandlingen etter operasjon. De som behandles med antracykliner har fem ganger større sannsynlighet for å utvikle hjertesvikt. Dette forverres ytterligere når trastuzumab legges til hos ca 15 %. Blant den sistnevnte gruppen er det rapportert at ca 1/4 utvikler hjertesvikt. Hjerteavdelingen ved Akershus universitetssykehus (Ahus) åpnet den første norske hjerte (kardio-onkologiske) poliklinikken for disse pasientene i november 2016. Det har til denne tid ikke vært gjennomført registerstudier som ser på utvikling av hjertesvikt hos brystkreftpasienter med hjertetoksisk kjemoterapi i Norge (Skandinavia). VI ønsker derfor å undersøke alle pasienter som behandles med hjerteskadelige medisiner på Ahus for å finne ut hvem det er som utvikler hjertesvikt. På den måten vil vi i fremtiden lettere kunne identifisere hvem som trenger disse undersøkelsene og gi de riktig hjertesviktbehandling.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Kjetil Steine

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Akershus universitetssykehus HF

Tone Nerdrum

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Akershus universitetssykehus HF

Jürgen Geisler

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Akershus universitetssykehus HF

Torbjørn Omland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Akershus universitetssykehus HF
1 - 4 av 4