Cristin-prosjekt-ID: 579185
Sist endret: 13. september 2018 10:36

Cristin-prosjekt-ID: 579185
Sist endret: 13. september 2018 10:36
Prosjekt

Det kommunale og regionale sjølvstyrets grenser under omforming. Ein studie av prosessane knytt til kommunereforma 2014–2019

prosjektleder

Yngve Flo
ved NORCE Samfunn ved NORCE Norwegian Research Centre AS

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • NORCE Samfunn ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Finansiering

 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 255111

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Historie • Statsvitenskap og organisasjonsteori

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. februar 2016 Slutt: 31. desember 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Det kommunale og regionale sjølvstyrets grenser under omforming. Ein studie av prosessane knytt til kommunereforma 2014–2019

Tittel

Reshaping the Map of Local and Regional Self-Government. A study of the Norwegian Local Government Reform (NLGR) processes 2014-2019

prosjektdeltakere

prosjektleder

Yngve Flo

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved NORCE Samfunn ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Thomas M. Myksvoll

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Samfunn ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Marte Slagsvold Winsvold

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for samfunnsforskning

Signy Irene Vabo

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo
Aktiv cristin-person

Sigrid Stokstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved OsloMet - storbyuniversitetet
1 - 5 av 18 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Egentlig ikke så uenige om kommunereformen.

Flo, Yngve. 2017, NORCEIntervju

Kampen om å gje fortida nytt liv. Historiebruk i kommuneinndelingsdebatten 1946-1967.

Flo, Yngve. 2017, Universitetsforlaget. NORCEVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Kommunereformen og dens alternativer.

Askim, Jostein; Klausen, Jan Erling; Vabo, Signy Irene. 2016, Fagbokforlaget. UIOVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Kommunereform i perspektiv.

Askim, Jostein; Klausen, Jan Erling; Vabo, Signy Irene. 2016, Fagbokforlaget. UIOFaglig kapittel

Kommunereformen: - Utelukker ikke overraskelser.

Flo, Yngve. 2016, NORCEIntervju
1 - 5 av 9 | Neste | Siste »