Cristin-prosjekt-ID: 579249
Registrert av: SPREK Sist endret: 13. februar 2018 00:00 Sist endret av: ukjent
Cristin-prosjekt-ID: 579249
Registrert av: SPREK Sist endret: 13. februar 2018 00:00 Sist endret av: ukjent
Prosjekt

Fem års oppfølging av pasienter med sikker eller mulig tynnfibernevropati

prosjektleder

Sissel Løseth
ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/164

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. mai 2018 Slutt: 1. mai 2024

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Fem års oppfølging av pasienter med sikker eller mulig tynnfibernevropati

Populærvitenskapelig sammendrag

Tynnfibernevropati er en tilstand med smerter, oftest mest uttalt i føttene. Smertene kan være brennende, knivstikkende eller av krampelignende karakter. Enkelte er mest plaget med ubehagelig kuldefølelse. Sykdommen har kjent årsak i knapt halvparten av tilfellene der diabetes er den mest vanlige. Diagnosen kan være vanskelig å stille da rutine-utredning ofte er tilnærmet normal. Det fins metoder som tester spesielt de tynne nervefibrene, et eksempel er telling av nervefibre i huden. Vi ønsker å øke kunnskapen om tynnfibernevropati ved å gjøre en oppfølgende studie på pasienter som har vært til utredning hos oss for 5 år siden. Dette for å følge utviklingen av symptomer og klinisk status. I tillegg vil vi gjenta ulike undersøkelsesmetoder av de perifere nerver. Spesielt ønsker vi å studere verdien av å gjenta hudbiopsi, en spesialmetode som regnes som gullstandard for diagnosen, men som har sine begrensinger og er lite tilgjengelig både nasjonalt og internasjonalt.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Sissel Løseth

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Edel Olsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved UiT Norges arktiske universitet

Sigurd Lindal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Svein Ivar Mellgren

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Maria Nebuchennykh

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
1 - 5 av 5