Cristin-prosjekt-ID: 579250
Registrert av: SPREK Sist endret: 13. februar 2018 00:00 Sist endret av: ukjent
Cristin-prosjekt-ID: 579250
Registrert av: SPREK Sist endret: 13. februar 2018 00:00 Sist endret av: ukjent
Prosjekt

Effekten av kjønnshormoner på kolorektalkreft i EPIC

prosjektleder

Torkjel M Sandanger
ved UiT Norges arktiske universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • UiT Norges arktiske universitet

forskningsansvarlige enheter

 • UiT Norges arktiske universitet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/167

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 2. januar 2018 Slutt: 30. november 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Effekten av kjønnshormoner på kolorektalkreft i EPIC

Populærvitenskapelig sammendrag

Kolorektalkreft er en av de fire mest vanlige kreftformene i dag og det er viktig å øke kunnskapen om ulike risikofaktorer for denne kreftformen. Lavere forekomst blant kvinner og funn fra tidligere studier indikerer at høyere eksponering til østrogen blant kvinner gir en beskyttende effekt. Det som finnes av studier gir motstridende funn og det er svært varierende hvilek hormoner som er inkludert i de ulike studiene. Det er et klart behov for et større prospektivt studie som ser på flere kjønnshormoner samtidig. Derfor ønsker man her å bestemme et spekter av kjønnshormoner (inkl. bl. a. fritt østrogen, testosteron progesteron og kjønnshomon bindende globulin) i plasma ifra 2000 individer som senere utvikler kolorektalkreft og i 2000 personer som ikke utviklet kreft i studieperioden. Det vil i analysene justeres for kjente risikofaktorer for kolorektalkreft.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Torkjel M Sandanger

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved UiT Norges arktiske universitet

Elisabete Weiderpass

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved UiT Norges arktiske universitet
1 - 2 av 2