Cristin-prosjekt-ID: 579898
Sist endret: 16. februar 2018, 13:21

Cristin-prosjekt-ID: 579898
Sist endret: 16. februar 2018, 13:21
Prosjekt

Skolebiblioteket som litteraturformidlingsarena

prosjektleder

Anne Skaret
ved Institutt for humanistiske fag ved Høgskolen i Innlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Institutt for humanistiske fag ved Høgskolen i Innlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Litteraturvitenskapelige fag • Humaniora

Emneord

Skolebibliotek • Litteraturformidling

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2018 Slutt: 31. desember 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Skolebiblioteket som litteraturformidlingsarena

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektet Skolebiblioteket som litteraturformidlingsarena er en studie av litteraturformidlingspraksiser på to skolebibliotek, hvor fokus settes på hva som karakteriserer skolebiblioteket som en særegen litteraturformidlingsarena, som både interagerer med, men også skiller seg fra litteraturformidlingen i klasserommet. Prosjektet legger særlig vekt på hvilke deltakerroller skolebiblioteket som fysisk og sosialt rom inviterer elevene til å inngå i. Den overordnede problemstillingen i prosjektet er som følger: Hva karakteriserer skolebibliotek som litteraturformidlingsarena? Prosjektet har følgende delproblemstillinger: 1) Hva karakteriserer skolebibliotekets fysiske og sosiale rom, og hvilke deltakerroller inviterer rommet deltakerne inn i? 2) Hva gjør deltakerrollene med de litteraturformidlingspraksisene som finner sted i skolebiblioteket? Slik vil prosjektet bidra med kunnskapsutvikling om en sentral litteraturformidlingsarena som til nå er lite utforsket.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Anne Skaret

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Institutt for humanistiske fag ved Høgskolen i Innlandet
1 - 1 av 1