Cristin-prosjekt-ID: 580554
Sist endret: 20. februar 2018 10:07

Cristin-prosjekt-ID: 580554
Sist endret: 20. februar 2018 10:07
Prosjekt

Kartlegging av makrolidresistens blant M.genitalium positive prøver

prosjektleder

Liv Kjersti Paulsen
ved Klinikk for medisinsk diagnostikk ved Vestre Viken HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Sykehuset i Vestfold HF

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Medisinsk molekylærbiologi • Medisinsk mikrobiologi

Emneord

Antibiotikaresistens

Kategorier

Prosjektkategori

 • Faglig utviklingsarbeid

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2016 Slutt: 1. juli 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kartlegging av makrolidresistens blant M.genitalium positive prøver

Vitenskapelig sammendrag

Mycoplasma genitalium forårsaker seksuelt overførbare infeksjoner og er etter Chlamydia trachomatis den vanligste mikroben forbundet med uretritt hos kvinner og menn i vestlige land. Hos kvinner er også cervisitt en hyppig manifestasjon og dette er en vanlig forløper for infeksjoner i øvre genitalia. Bekkeninfeksjon hos kvinner kan ha konsekvenser som ektopisk graviditet, kroniske bekkensmerter, residiverende bekkeninfeksjon og infertilitet. Bakterien er relativt hyppig forekommende og vi gjør funn av M. genitalium i ca. 5 % av prøvene som testes ved vårt laboratorium.

Bakterien er vanskelig å dyrke og det er først etter at molekylærbiologiske metoder ble tatt i bruk at man har hatt mulighet til å studere mikroben. Mikroben har høy mutasjonsrate, tilpasser seg omgivelsene raskt og har dermed en utstrakt evne til å utvikle antibiotikaresistens. På grunn av bakteriens svake vekst er tradisjonell resistensbestemmelse ikke mulig.

Enkeltdose azitromycin, som tradisjonelt er benyttet i Norge for behandling av klamydia- og mykoplasmainfeksjoner, har vist seg å drive frem makrolidresistente stammer av M. genitalium. I dag anbefales derfor en femdagerskur med azitromycin for behandling av genital mykoplasmainfeksjon, mens doksysyklin gis som førstelinjebehandling ved klamydia eller uspesifikk uretritt. En norsk studie fra 2015 påviste makrolidresistens i 48 % av M. genitalium prøvene som ble undersøkt og nyere kliniske studier viser tilsvarende begrenset effekt av behandling.

Resistensutviklingen utgjør et stort problem og det kan på kort sikt bli vanskelig å gi tilstrekkelig behandling. Behovet for diagnostisk testing av mikroben kombinert med molekylær deteksjon av resistens øker. Molekylær resistenstesting for M. genitalium er så vidt vi kjenner til ikke etablert rutinemessig ved noe laboratorium i Norge. Vi ønsker derfor å etablere en test for deteksjon av makrolidresistente M.genitalium stammer og kartlegge utbredelsen i de positive prøvene vi diagnostiserer ved laboratoriet.

Metode

I dag kjøres M.genitalium på et helautomatisk og kommersielt system fra Hologic, PANTHER, der sensitiviteten er godt ivaretatt ved at r-RNA benyttes. Det er viktig at den egenutviklede makrolidresistenstesten (hvor DNA benyttes) har tilsvarende god sensitivitet slik at man i flest tilfeller klarer å gjøre en resistensbestemmelse ved positive funn. M. genitalium opptrer ofte i lave bakterietall og erfaringer fra tidligere egenutviklede test for M. genitalium viste at forbehandling av prøvemateriale er en kritisk faktor for å få god sensitivitet. På laboratoriet har vi flere ulike plattformer for forbehandling/ekstraksjon av DNA. For å vurdere hvilken ekstraksjonsplattform som bør benyttes skal flere ekstraksjonsplattformer testes ut.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Liv Kjersti Paulsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Klinikk for medisinsk diagnostikk ved Vestre Viken HF

Nils Grude

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Klinikk for medisinsk diagnostikk ved Vestre Viken HF

Mette Lundstrøm Dahl

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Klinikk for medisinsk diagnostikk ved Vestre Viken HF

Dagfinn Skaare

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Klinikk for medisinsk diagnostikk ved Vestre Viken HF
1 - 4 av 4